Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu hibrida kasnih FAO grupa zrenja na području RC Sombor
Monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu hibrida kasnih FAO grupa zrenja na području RC Sombor

RC Sombor je u proteklom periodu izvršio vizuelni pregled 10 parcela sa hibridima kukuruza kasnih grupa zrenja (FAO 500-600). Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova kukuruza.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% klipova bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

4-49

% klipova oštećenih od insekata

28-52

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp

10-43

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+Aspergillus spp

0-21

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+ Penicillium spp

0-3

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+Aspergillus spp+Penicillium spp

0-3

Comments

There are no comments yet for this post.