Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Registrovane pege Cercospora beticola u usevima šećerne repe
Registrovane pege Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 31-39).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na više lokaliteta, registrovane su  pojedinačne pege koje prouzrokuje Cercospora beticola na 1% biljaka.  

Analizom  pega u laboratoriji (biljni materijal donet sa lokaliteta Radojevići, sorta Koala) registrovane su konidije patogena.

    
pega C.beticola                    konidija C.beticola
 

Trenutni uslovi u polju (temperatura, relativna vlažnost vazduha) su veoma povoljni za ostvarenje infekcije pa se u narednom periodu  očekuje dalje širenje simptoma.

Za sada se  hemijski tretman ne preporučuje.

 

RC Sombor  nastavlja i u narednom periodu da prati uslove  za infekciju i razvoj ovog patogena na osnovu kojih će dati signal za primenu fungicida.

Comments

There are no comments yet for this post.