Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Prisustvo crne repine pipe ili repinog viličnjaka u usevima šećerne repe
Prisustvo crne repine pipe ili repinog viličnjaka u usevima šećerne repe

Vizuelnim pregledom novoposejanih parcela šećerne repe na lokalitetu Kljajićevo, registrovano je  prisustvo imaga  crne repine pipe ili viličnjaka (Psalidium maxillosum).

   

velika slika                                                   velika slika

Crna repina pipa ili viličnjak je polifagna štetočina (može se hraniti na oko 130 biljnih vrsta) ali je najštetnija za šećernu repu i suncokret.

Razvoj jedne generacije traje 2 godine a prezimljavaju larve i imaga u zemljištu (imago živi oko dve godine a larva jednu). Ove štetočine ne lete, sporim hodom pronalaze svoje hraniteljke. Veći deo dana provode na dubini 2-3 cm skrivene u zemljištu, u blizini biljke hraniteljke.

Štete nanosi imago u početnim fazama porasta  (od kotiledona do 2-4 para listova). S obzirom da se imaga skrivaju ispod površine, najčešće pregrizaju mlade biljke pa su oštećenja skrivena. U fazi kotilodena napadnute biljke mogu biti potpuno uništene. Napadnuto  lišće izgrizaju u početku od ivice ka sredini  a kasnije  ishranom prave nepravilna oštećenja po obodu.

Najveće štete pričinjava na mestu prezimljavanja u vidu oaza od oštećenih, proređenih i potpuno oštećenih biljaka. Kritičan period u razvoju useva je od momenta nicanja do pojave 2-4 para listova. Štete koje pričinjava larva su na korenu i one su neznatne.

Mere suzbijanja  su iste kao i za repinu pipu. Kritičan broj za primenu hemijskih mera je 0,2 imaga /m² .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima šećerne repe na području svog delovanja.

Comments

There are no comments yet for this post.