Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Simptomi uticaja temperaturnih oscilacija na biljkama pšenice
Simptomi uticaja temperaturnih oscilacija na biljkama pšenice

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od nicanja do 2 lista razvijeno (BBCH 09-12).

Nicanje posejanih useva odvijalo se u vremenskim uslovima koje su karakterisale smene niskih temperatura tokom noći i visokih dnevnih temperatura. Usled toga, na pregledanim usevima, registrovani su  simptomi u vidu pega različitih boja kao i promena boje na vršnim delovima lista. Navedene promene su privremene i po stabilizaciji dnevnih i noćnih temperatura će nestati i neće uticati na dalji razvoj biljaka.

    

velika slika                                  velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.