Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Stanje u usevima uljane repice
Stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od 2 do 6 listova razvijeno (BBCH 12-16).

 

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na najstarijem lišću, na pojedinačnim biljkama.

simptom suve truleži uljane repice

Vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na naličju listova. Pored direktnih šteta koje pričinjavaju usled ishrane u usevima uljane repice, lisne vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Prema EPPO standardu (PP/2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice, prag štetnosti iznosi 20% napadnutih biljaka pa se primena insekticida za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje uljane repice kao i prisustvo štetnih insekata u usevu.

Comments

There are no comments yet for this post.