Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Pojava rđa u usevima pšenice

Na području delovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi od kraja cvetanja do početka nalivanja zrna (BBCH 69 do 73).

Vizuelnim pregledom pšenica registrovano je prisustvo simptoma rđa –

Puccinia recondita f. sp. tritici (prouz.lisne rđe) – na 10-25% biljaka

Puccinia striiformis f. sp. tritici (prouz. žute lisne rđe) -na 5-15 % biljaka

i to na parcelama na kojima nisu sprovedene adekvatne mere zaštite. Simptomi su registrovani na listu zastavičaru kao i na listu ispod njega.

Puccinia recondita

Puccinia striiformis f sp tritici

Pojava imaga žitne pijavice

Na području delovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi početka izduživanja stabljike (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Bilić i Toplana , registrovali smo prisustvo imaga žitne pijavice ( Lema melanopus). U toku je dopunska ishrana imaga i kopulacija.

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima strnih žita.

oštećenja od imaga

imago žitne pijavice

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi od bokorenja do početka rasta stabljike ( BBCH 29- 30).

Vizuelnim pregledom useva pšenica na punktovima Apatin, Bilić, Karavukovo i Riđica registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice(prouz.Septoria tritici) na 2 do7 % biljaka, rđe (prouz.Puccinia spp.)  do 2 % biljaka i pepelnice žita( prouz.Erysiphe graminis ) na 5 do 28 % biljaka.

S obzirom da su simptomi prisutni samo na donjim listovima , fungicidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Stanje u usevima pšenice, ječma i uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi ječma se nalaze u fenofazi bokorenja (razvijeno od 3 do 9 stabaoca). Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin, Karavukovo, Bilić i Riđica registrovano je prisustvo simptoma:

-mrežaste pegavosti lista ječma  (prouz.Pyrenophora teres) na 2-32 % biljaka

-pepelnice žita (prouz.Erysiphe graminis) na 2-6 % biljaka

Pyrenophora teres

Usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja-razvijeno do 5 stabaoca. Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma:

-pepelnice žita (prouz.Erysiphe graminis) na 0-6 % biljaka

-rđe (prouz.Puccinia spp.), samo na punktu Apatin na 2% biljaka

-sive pegavosti lista pšenice (prouz.Septoria tritici), na 0-4 % biljaka

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli: 

punkt

sorta

% napadnutih biljaka

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

Septoria spp.

Apatin

Balaton

5

2

0

Karavukovo

Basmati

6

0

3

Bilić

Simonida

0

0

0

Riđica

NS 40 S

2

0

4

simptom pepelnice na pšenici

Na punkovima Apatin, Karavukovo, Toplana i Riđica vizuelnim pregledom useva uljane repice (fenofaza 9 i više listova razvijeno) registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (prouz.Phoma lingam) na 1 do 3% biljaka.

Punkt

Sorta

% biljaka sa simptomima suve truleži

Apatin

PT200CL

3

Karavukovo

Gordon

2

Toplana

Turan

Riđica

DK Expower

1

 

simptom suve truleži

Mere zaštite se ne preporučuju, a RC  Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice, ječma i uljane repice.

Stanje u usevima ozimih strnina

Na području deovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi 3 lista – razvijeno   3 sekundarna stabla (13-23 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin, Karavukovo, Kljajićevo, Riđica i Bilić nismo registrovali prisustvo simptoma bolesti .

 Na navedenim punktovima obavljen je i vizuelni pregled useva ječma. U odnosu na prethodni pregled broj biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti (prouz. Pyrenophora teres) se neznatno povećao.

punkt

sorta

fenofaza razvoja

%biljaka sa simptomima

Apatin

Nonius

1.sek.stablo razvijeno

7

Karavukovo

Salamandre

1.sek.stablo razvijeno

4

Bilić

NS 565

3 lista razvijeno

-

Kljajićevo

Prestige

1 stablo razvijeno

2

Riđica

Etincel

4 lista razvijeno

5

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje useva na području svog delovanja.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi od 2 do 4 lista razvijeno (BBCH 12-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na punktovima Apatin, Karavukovo, Bilić i Riđica nisu registrovani  simptomi biljnih bolesti.

Ječmovi se na području delovanja RC Sombor  nalaze u fenofazi od 3 lista razvijeno do vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 12-21).

Vizuelnim pregledom useva ječma na punktovima Apatin, Karavukovo, Riđica i Bilić registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (prouz. Pyrenophora teres ) na 2-6%  biljaka.

punkt

sorta

fenofaza razvoja

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma

Apatin

Nonius

1 sekundarno stablo razvijeno

6

Karavukovo

Salamandre

1 sekundarno stablo razvijeno

2

Bilić

NS 565

3 lista razvijeno

-

Riđica

Etincel

4 lista razvijeno

2

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu  da prati zdravstveno stanje ozimih strnina.

Ocena zdravstvenog stanja ozimih pšenica

Vizuelnim pregledom merkantilnih pšenica na punktovima Apatin ,Bilić i Riđica registrovali smo prisustvo simptoma

-pepelnice (prouz.Erysiphe graminis ) na prizemnom delu stabla i na listu Z-2 na do 10% zahvaćenosti lisne površine I to na sorti Graindor na punktu Riđica

-rđe (prouz.Puccinia spp) samo na 1% biljaka na sorti Zvezdana na punktu Bilić-simptomi prisutni na listu Z-2 u vidu pojedinačnih pustula

Lokalitet/Sorta

Erysiphe graminis

Puccinia spp

%napadnutih biljaka

% napadnutih biljaka

Apatin/Solehio

-

-

Bilić/Zvezdana

-

1

Riđica /Graindor

10

-

Vizuelnim pregledom sortnih ogleda pšenice (pregled obavljen na netretiranim delovima parcele) , na punktu Gakovo  registrovali smo sl zdravstveno stanje:

-simptomi sive pegavosti lista pšenice  (prouz.Septoria tritici ) nismo registrovali

-na do 5% pregledanih biljaka registrovali smo simptome pepelnice (prouz. Erysiphe graminis) i prisutne simptome registrovali smo i na listu Z-1 i to do 10% zahvaćenosti lisne površine

-na 1-5 % biljaka registrovali smo simptome rđe (prouz.Puccinia spp) i to na listu zastavičaru  ka i na listi Z-1 na 2 % zahvaćenosti lisne površine

Sorta

Erysiphe graminis

Puccinia spp

% napadnutih biljaka

% napadnutih biljaka

Ilina

4

-

Simonida

-

-

Mila

-

-

NS 40 S

-

-

Zvezdana

5

5

Renata

-

-

Anica

-

-

Solehio

-

-

Zephyr

-

3

Sirtaki

-

-

Farineli

-

1

Modern

-

-

Basmati

-

-

Apache

-

-

Andino

-

-

Anapurna

-

-

Balaton

-

-

 

 

 

simptom pepelnice -prouz.Erysiphe graminis

simptom rđe-prouz.Puccinia spp

Zdrvstveno stanje ozimih pšenica

Vizuelnim pregledom useva pšenice na punktovima Sombor, Apatin i Riđica registrovali smo prisustvo simptoma

-sive pegavosti (prouz. Septoria tritici ) na 2-15 % biljaka –siptomi prisutni samo na listovima 1. kolenca na 2-15 % biljaka

 

Lokalitet

Sorta

Fenofaza razvoja

Septoria tritici

% zaraženih biljaka

simptomi na listu 1. kolenca

simptomi na listu 2. kolenca

Apatin

Solehio

BBCH 33-

3.kolence najmanje 2 cm iznad drugog  

15

0

Bilić

Zvezdana

BBCH 32-

2.kolence najmanje 2 cm iznad prvog

2

0

Riđica

Graindor

BBCH 33-

3.kolence najmanje 2 cm iznad drugog  

7

0

 

Na pregledanim usevima nismo registrovali simptome rđe (prouz. Puccinia spp) dok smo simptome pepelnice (Erysiphe graminis) registrovali na 5 % biljaka a simptomi su registrovani na prizemnom delu stabla.

Za sada na pregledanim parcelama nije postignut ekonomski prag od 10% zaraženih biljaka sa simptomima na listu 2. kolenca.

 

Stanje u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica i ječmova se nalaze u fenofazi bokorenja do početka formiranja stabla (BBCH 21-30).

Pregledom useva pšenica registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouz. Septoria tritici).

Punkt

Sorta –fenofaza razvoja

% napadnutih biljaka

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

Apatin

Solehio (5 sek.stabala-početak formiranja stabla)

10

-

-

Bilić

Zvezdana (1 sek.stablo razvijeno)

3

-

-

Riđica

Graindor (5 sek.stabala razvijeno, početak formiranja stabla)

15

-

-

 

Pregledom useva ozimih ječmova registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (prouz Pyrenophora teres)  i sočivaste pegavosti ječma (prouz Rhynchosporium secalis ).

Punkt

Sorta-fenofaza razvoja

% napadnutih biljaka

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

Bilić

Amorosa (početak rasta stabla)

16

2

Apatin

Nectaria (početak rasta stabla)

30

-

Karavukovo

Amorosa (početak rasta stabla)

24

-

Riđica

Nonius (početak rasta  stabla)

14

-

 

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

 

Zdravstveno stanje ozimih pšenica i ječmova

Vizuelnim pregledima useva na lokalitetima Bilić, Apatin i Riđica registrovano je

- prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouz. Septoria tritici) na 2-8% biljaka ( u odnosu na prethodni pregled registrovali smo povećanje br biljaka sa prisutnim simptomima)

-simptomi pepelnice (prouz. Erysiphe graminis) i rđe (prouz. Puccinia spp.) nisu registrovani na preglednim usevima.  

lokalitet

sorta

fenofazarazvoja

% napadnutih biljaka

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

Bilić

Zvezdana

2 lista

0

0

0

Bilić

Ingenio

1 sekundarno stablo razvijeno

2

0

0

Apatin

Solehio

2-3 sekundarna stabla razvijena

8

0

0

Riđica

Graindor

2 sekundarna stabla razvijeno

3

0

0

 

Usevi ječma na punktovima Bilić,Apatin i Riđica  se nalaze u fenofazama od 2 lista razvijeno  pa do 3-4 sekundarna stabla razvijeno.

Na pregledanim usevima registrovano je prisustvo simptoma

- mrežaste pegavosti ječma (prouz. Pyrenophora teres) na 0-14 % biljaka i odnosu na prethodni pregled registrovano je povećanje br biljaka sa simptomima   

-i pegavosti ječma (prouz. Rynchosporium secalis) na 2 % biljaka.

 

 

lokalitet

sorta

fenofazarazvoja

% napadnutih biljaka

Pyrenophora teres

Rynchosporium secalis

Bilić

Zlatnik

2 lista

0

0

Bilić

Amorosa

2 sekundarno stablo razvijeno

7

0

Apatin

Nectaria

4 sekundarna stabla razvijeno

14

0

Riđica

Nonius

2 sekundarna stabla razvijeno

0

2

 

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenica i ječmova i u narednom periodu.

1 - 10 Next