Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Šturost klasa pšenice (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena-kasna mlečna zrelost  zrelost (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, uočeni su simptomi štirosti klasa (Fusarium graminearum). 

Na pregledanim parcelama, uočeno je i do 30% zaraženih klasova, a procenat zaražene površine klasa se kreće od 30 do 70. 

   

velika slika                   velika slika

   

velika slika                    velika slika

Vremenski uslovi koji su registrovani  tokom cvetanja i početnih faza razvoja zrna, omogućili su ostvarenje uslova za razvoj ovog patogena. Pored gubitka prinosa koji ova gljiva izaziva, ona ima i sposobnost sinteze mikotoksina štetnih po zdravlje ljudi i životinja.

Preporuka je da se u žetvi kombajni podese tako da se štura zrna izbace kako bi zdravstvena ispravnost pšenice bila što bolja.

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fenofazi od kraja bokorenja do početka vlatanja (BBCH 26-30).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 30% biljaka

-sive pegavosti lista pšenice (prouz Septoria tritici) na do 60 % biljaka

-lisne rđe (prouz Puccinia recondita) na do 12 % biljaka.

 

   

E.graminis                                                  S.tritici

   

P.recondita                                                P.recondita 

U odnosu na prethodne preglede u usevima je registrovano povećanje broja biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice kao i rđe, što je rezultat povoljnih uslova (temperatura, relativna vlaga, kao i padavine) koje smo imali u prethodnom periodu.

Povoljan period za razvoj patogena nastavlja se i u narednom periodu, pa je potrebno po stabilizaciji uslova (prestanak padavina i mogućnost ulaska mehanizacije) zaštititi useve nekim od registrovanih  fungicida.

Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Pregledom useva ozimog ječma je uočeno prisustvo simptoma

-mrežaste pegavosti lista ječma (prouz Pyrenophora teres) na do 45 % biljaka

-sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis)na do 2 % biljaka

-rđe ječma (prouz Puccinia hordei) na do 5 % biljaka

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka.

Povoljni uslovi u prethodnom periodu ( temperature i povećana vlažnost tokom decembra i januara) doveli su do povećanja broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti kao i pepelnice ali za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera.

Na pregledanim parcelama nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara -poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Microtus arvalis).

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u usevima ozimih  ječmova.
 
                      
Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozime pšenice se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledom useva pšenica je uočeno prisustvo simptoma sledećih bolesti: 

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 15% biljaka

-lisne rđe (prouz Puccinia recondita) na do  5 % biljaka

-sive pegavosti lista pšenice (prouz Septoria tritici) na do 5%  biljaka.

Na pregledanim parcelama nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara -poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Microtus arvalis).

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u usevima ozimih  pšenica.

            

simptom rđe                      simptom pepelnice

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Sombor usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja; od 1 do 3 sekundarna stabla razvijena (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma :

-pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka ;

-sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5 % biljaka;

Prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.

    

simptom pepelnice 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od  glodara – poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u usevima ozimih  pšenica.

Zdravstveno stanje useva ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor, usevi ječma se nalaze u fenofazi bokorenja - razvijeno 3-4 sekundarna stabla (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma:

-mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 40 % biljaka;

-pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5 % biljaka;

-rđe (Puccinia hordei) na do 3 % biljaka.

Prisustvo simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) nije registrovano.

    

simptom pepelnice i rđe                         simptomi mrežaste pegavosti

U pregledanim usevima nije utvrđeno prisustvo aktivnih rupa od  glodara – poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Microtus arvalis).

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva ozimih ječmova.

Stanje u usevima ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih ječmova se nalaze, u zavisnosti od datuma setve, u fenofazi od dva lista do početka bokorenja ( BBCH 12-21).

Vizuelnim pregledom useva koji se nalaze u fenofazi bokorenja, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (prouz. Pyrenophora teres).

velika slika

Mrežasta pegavost se javlja svake godine ali u zavisnosti od  uslova sredine i osetljivosti sorte zavisi intenzitet pojave.

Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu nekrotičnih pega ili crta, koje se spajaju i dobijaju mrežasti izgled. Jače obolelo lišće propada, i to obično posle klasanja ječma.

Glavni izvor inokuluma su zaraženi ostaci ječma i nekih trava pa je zbog toga potrebno voditi računa o pravilnoj plodosmeni useva u narednim godinama. Pored ovog načina prenošenja, gljiva se prenosi i zaraženim semenom pa je setva deklarisanog semena veoma važna u  zaštiti  ječma.

 Razvoju bolesti pogoduje i prohladno i vlažno vreme. Za sporulaciju je potrebna visoka vlažnost u trajanju 10-30 časova  a odvija se u širokom temperaturnom intervalu , sa optimumom oko 20 °C.

Za sada su simptomi registrovani samo u bujnim usevima zbog povoljnih uslova u prethodnom periodu koji su ostvareni i pogodovali su razvoju ovog patogena.

Primena fungicida se ne preporučuje u usevima ozimih ječmova a RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u ovom usevu.

 

Prisustvo virusa patuljavosti pšenice (Wheat dvarf virus-WDV) u usevima pšenice

Na području delovanja RC Sombor, na lokalitetu Stapar, u usevu pšenice registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima virusa patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus - WDV), što je laboratorijskom analizom i potvrđeno.

Pregledom parcele pod pšenicom tokom maja meseca uočeni su simptomi na biljkama u vidu patuljastog rasta, nakostrešenog izgleda listova, pojačanog bokorenja, pojave žute do ljubičaste boje na listovima, a na pojedinim biljkama nije došlo do formiranja klasa. U kasnijim pregledima tokom juna meseca na parceli je registrovano propadanje celih biljaka. Labaratorijskim analizama je utvrđeno da se radi o virusu patuljavosti pšenice.

Virus patuljavosti pšenice prenosi cikada Psammotetttix alineus. Aktivnosti ove štetočine pogoduju topla i suva jesen. U proleće cikade se sa pšenice sele na korovske biljke i samonikle biljke pšenice gde nastavljaju sa ishranom. U jesen se vraćaju na novoposejane useve pšenice i infestirane cikade prenose virus na iznikle biljke.

Simptomi zaraze tim virusom se mogu pojaviti u toku jeseni ili u toku proleća. U jesen se simptomi zaraze na biljkama najčešće javljaju u usevima pšenice iz ranih rokova setve, kada se vizuelno teško mogu uočiti pored simptoma koje izazivaju abiotički faktori poput nedostatka hraniva, ostataka herbicida u zemljištu i drugo. Najčešće se simptomi jesenje zaraze primećuju tek na proleće, najranije u martu mesecu u vidu propadanja bokora i zaostajanja biljaka u porastu.

Pojava simptoma je lokalnog karaktera. Jedna parcela može biti jako zaražena, a parcela pored nje može biti bez simptoma ili sa simptomoma na pojedinačnim biljkama. Širenje bolesti počinje od ivičnih delova parcele koji se graniče sa površinama zakorovljenim samoniklim žitima i korovima iz familije trava (Lolium spp. i dr.) koji predstavlaju rezervoare virusa. Na našem regionu su samonikla strna žita najvažniji izvor zaraze jer se više od 90% strništa ne obrađuje do kasne jeseni.

Virus patuljavosti pšenice se ne prenosi semenom, biljnim sokom i zemljištem.

Mere kontrole virusa patuljavosti pšenice podrazumevaju:

-        gajenje manje osetljivih sorti,

-        suzbijanje vektora,

-        uništavanje zaraženih biljaka,

-        uništavanje korova i drugih domaćina,

-        uništavanje žetvenih ostataka.

Simptomi registrovani tokom maja :

    

velika slika                                  velika slika

      

velika slika                                 velika slika

Simptomi registrovani tokom juna :

          

velika slika                                        velika slika

     

velika slika                                    velika slika

Stanje u usevima ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih strnih žita se nalaze u fenofazi od kraja bokorenja (BBCH 24) do početka vlatanja (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta,  registrovano je prisustvo simptoma sledećih patogena:

- pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) - na do 2% biljaka;

-sive pegavosti lista pšenice (prouz Septoria tritici ) na do 5 % biljaka

-rđe (prouz Puccinia spp) na do 2 % biljaka.

Lokalitet

BBCH

% napadnutih biljaka

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp

Gakovo

24

2

0

0

Apatin

30

3

1

2

Karavukovo

25

2

0

0

Riđica

30

5

2

1

Kljajićevo

25

5

0

1

 
                
 
 
 

Vizuelnim pregledom useva ozimih ječmova registrovano je prisustvo simptoma sledećih patogena:

-mrežaste pegavosti lista ječma (prouz Pyrenophora teres)  na 7-15% biljaka;

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 4 % biljaka;

-rđe (prouz Puccinia hordei)-na 1-2 % biljaka

- pegavost lista ječma (prouz Rhynchosporium secalis) do 5 % biljaka

Lokalitet

BBCH

% napadnutih biljaka

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Puccinia hordei

Rhynchosporium secalis

Gakovo

25

10

0

0

1

Apatin

30

12

4

2

4

Karavukovo

30

10

4

0

5

Riđica

30

15

2

1

4

Kljajićevo

30

7

0

0

3

 
         
 
 
 
 
 
 

Na 30% biljaka registrovano je prisustvo simptoma oštećenja nastalih ishranom imaga žitne pijavice (Lema melanopus). Procenat oštećene lisne površine kreće se do 5%.

oštećenja od ishrane imaga ž.pijavice

Prilikom vizuelnih pregleda nije utvrđeno prisutvo glodara, kao ni lisnih vaši i cikada.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje useva ozimih strnih žita.

Žitna pijavica u usevima pšenice

Na području delovanja RC Sombor ozime pšenice se, u zavisnosti od datuma setve i sortimenta, nalaze u fenofazi od bokorenja  do početka rasta stabljike (BBCH 24-30).

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od imaga žitne pijavice (Lema melanopus) kao i pojedinačna imaga  i sveže položena jaja.

           

simptom oštećenja                                           položena jaja L.melanopus

imago L.melanopus

Simptomi oštećenja koji su nastali usled ishrane odraslih jedinki su uočeni na 15-20% biljaka, a na jednom listu oštećenja se kreću do svega 2%, dok su sveže položena jaja registrovana na vrlo malom broju biljaka.


Ova štetočina ima jednu genereaciju godišnje. Prezimljava kao imago u ostacima strnih žita ali i drugim skrovitim mestima. Sa mesta prezimljavanja imaga izlaze pri temperaturama iznad 10˚C , dopunski se hrane, kopuliraju i polažu jaja.

Primena insekticida se za sada još ne preporučuje jer  se tek sa porastom temperatura očekuje polaganje jaja, pa tek onda piljenje larvi protiv kojih su i usmerene hemijske mere suzbijanja. RC Sombor nastavlja kontinuirani monitoring zdravstvenog stanja useva pšenice.

1 - 10 Next