Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Žičari-Elateridae

Žičari  su najznačajnije zemljišne polifagne štetočine u poljoprivrednoj proizvodnji. U važnije vrste iz familije Elateridae ubrajaju se   Agriotes lineatus, A. obscurus, A.  sputator, A.  sordidus, A.ustulatus,A.proximus i Athous haemorrhoidalis.  A.sordidus  ima kraći ciklus razvoja (1-2 godine) dok kod ostalih vrsta ciklus razvoja traje 3-5 godina, pa je  razlog monitoringa utvrđivanje prisutnih vrsta žičara na našem području.

 

Prema našim trogodišnjim rezultatima dominantna vrsta u lokalitetu Kljaićevo i Bilić  je A. sordidus.

 

Tokom 2012 godini lovljenje A. sordidus je najbrojnije u sva tri lokaliteta u okviru trogodišnjeg monitoringa.

 

U 2012 godini ulovljeno je A. sordidus ukupno u Somboru  1721 primeraka što iznosi 70,88% , u Kljajićevu  867  primerka što iznosi 74,74%  i od ukupno ulovljenih adulta Elateridae,što ukazuje da se u narednom periodu može očekivati povećana brojnost A. sordidus  s obzirom na cilkus razvoja ove vrste.

 

U lokalitetu Prigrevica dominantna vrsta u 2010 i 2011 godini je A. sputator. U toku 2012 godine evidenitana je povećana brojnost A. sordidus u  Prigrevici 1087 primeraka  što iznosi 63,05 %.

 

U 2012 godini počeo je  monitoring još dve vrste žičara A.ustulatu i A.proximus gde su klopke postavljene u usevu kukuruza u sva tri lokaliteta.

 

Praćenjem i određivanjem vrsta Elateridae  u određenom području doprinosi planskoj zaštiti narednog useva i racionalnoj primeni insekticida.

 

Velika slika 

 

 

Velika slika

 

Velika slika

 

Velika slika