Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Prisustvo pega Cercospora beticola

Na podrčju delovanja RC Sombor, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi potpunog zatvaranja redova ( BBCH 39).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo pojedinačnih pega na 3 % biljaka prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe ( Cercospora beticola).

velika slika

Trenutni vremenski uslovi sa  padavinama i visokom relativnom vlagom vazduha, veoma su pogodni za razvoj navedenog patogena, pa se u narednom periodu očekuje širenje simptoma.

Za sada se hemijski tretman ne preporučuje.  

RC Sombor nastavlja sa redovnim pregledima biljaka i na vreme će signaliziraće za tretman.

 

Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi od 9 i više listova razvijeno do potpunog zatvaranja redova (BBCH 19-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je prisustvo :

-sveže položenih jaja sovice gama (Autographa gamma) kao i larvi na 2 % biljaka dok su simptomi oštećenja registrovani na 5 % biljaka

 

 velika slika

velika slika

-mine repine muve (Pegomya betae ) na 5 % biljaka

 

-pojedinačnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 2 % biljaka

velika slika

Za sada brojnosti registrovanih štetočina ne iziskuju primenu hemijskih mera ali trenutni vremenski uslovi su veoma povoljni za njihov razvoj te se u narednom periodu očekuje povećanje brojnosti.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima šećerne repe i na vreme će signalizirati za pravovremenu primenu hemijskih mera.

Registrovane pege Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 31-39).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na više lokaliteta, registrovane su  pojedinačne pege koje prouzrokuje Cercospora beticola na 1% biljaka.  

Analizom  pega u laboratoriji (biljni materijal donet sa lokaliteta Radojevići, sorta Koala) registrovane su konidije patogena.

    
pega C.beticola                    konidija C.beticola
 

Trenutni uslovi u polju (temperatura, relativna vlažnost vazduha) su veoma povoljni za ostvarenje infekcije pa se u narednom periodu  očekuje dalje širenje simptoma.

Za sada se  hemijski tretman ne preporučuje.

 

RC Sombor  nastavlja i u narednom periodu da prati uslove  za infekciju i razvoj ovog patogena na osnovu kojih će dati signal za primenu fungicida.

Prisustvo crne repine pipe ili repinog viličnjaka u usevima šećerne repe

Vizuelnim pregledom novoposejanih parcela šećerne repe na lokalitetu Kljajićevo, registrovano je  prisustvo imaga  crne repine pipe ili viličnjaka (Psalidium maxillosum).

   

velika slika                                                   velika slika

Crna repina pipa ili viličnjak je polifagna štetočina (može se hraniti na oko 130 biljnih vrsta) ali je najštetnija za šećernu repu i suncokret.

Razvoj jedne generacije traje 2 godine a prezimljavaju larve i imaga u zemljištu (imago živi oko dve godine a larva jednu). Ove štetočine ne lete, sporim hodom pronalaze svoje hraniteljke. Veći deo dana provode na dubini 2-3 cm skrivene u zemljištu, u blizini biljke hraniteljke.

Štete nanosi imago u početnim fazama porasta  (od kotiledona do 2-4 para listova). S obzirom da se imaga skrivaju ispod površine, najčešće pregrizaju mlade biljke pa su oštećenja skrivena. U fazi kotilodena napadnute biljke mogu biti potpuno uništene. Napadnuto  lišće izgrizaju u početku od ivice ka sredini  a kasnije  ishranom prave nepravilna oštećenja po obodu.

Najveće štete pričinjava na mestu prezimljavanja u vidu oaza od oštećenih, proređenih i potpuno oštećenih biljaka. Kritičan period u razvoju useva je od momenta nicanja do pojave 2-4 para listova. Štete koje pričinjava larva su na korenu i one su neznatne.

Mere suzbijanja  su iste kao i za repinu pipu. Kritičan broj za primenu hemijskih mera je 0,2 imaga /m² .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima šećerne repe na području svog delovanja.

Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

parcela šeć.repe-punkt Sombor

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su  pojedinačne pege  prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na 1% biljaka.  Analizom  pega u laboratoriji registrovane su konidije patogena.

pega C.beticola

 

konidija C.beticola              konidija C.beticola

Padavine u prethodnom periodu i visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha uz povoljne temperature dovele su do ostvarenja uslova za primarnu  infekciju od strane patogena, naročito u usevima u kojima je šećerna repa sklopile redove. S obzirom da su trenutni uslovi koji vladaju u polju (temperatura, relativna vlažnost vazduha) povoljni za ostvarenje infekcije, očekuje se dalje širenje simptoma.

Za sada se  hemijski tretman ne preporučuje.

 

RC Sombor  nastavlja i u narednom periodu da prati uslove  za infekciju i razvoj ovog patogena na osnovu kojih će dati signal za primenu fungicida.

Prisustvo crne repine vaši u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi od 4 do 8 listova razvijeno (BBCH 14-18).

Vizuelnim pregledom useva, na punktu Apatin, registrovano je prisustvo kolonija crne repine vaši (Aphis fabae) na do 5% biljaka.

                 

velika slika                        kolonije crne repine vaši

S obzirom da je prisustvo crne repine vaši registrovano u niskom intenzitetu napada,  za sada se insekticidni tretman još uvek ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo štetočina u usevima šećerne repe i na vreme će signalizirati potrebu za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Pojava imaga sive repine pipe na mestima prezimljavanja

Na području delovanja RC Sombor, u toku su pripreme za setvu šećerne repe.

U feromonskim klopkama, postavljenim na starom repištu, na punktu Gakovo, registrovan je prvi ulov imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris. Na punktovima Bezdan i Kljajićevo, za sada, nisu registrovani ulovi na klopkama.

                           

siva repina pipa                                                 feromonska klopka

U narednom periodu, sa porastom temperatura, očekuje se njihov intenzivniji izlazak sa mesta prezimjavanja.


RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu ove ekonomski najznačajnije štetočine u usevima šećerne repe.

Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Sombor, počela je setva šećerne repe.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na punktu Gakovo, registrovana je prva pojava  imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

feromonska klopka

imago sive repine pipe

Sa povećanjem temperature u narednom periodu, očekuje se intenzivniji izlazak imaga sa starih repišta.

RC Sombor nastavlja da prati pojavu sive repine pipe kako na starom tako i na novom repištu.

Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi  od 30% biljaka zatvorilo redove do potpunog zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Stapar, Sombor i Bezdan registrovano je  prisustvo:

-simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola ) na do 2 % biljaka

velika slika

-simptoma bakterioza (Pseudomonas syringae ) na 2% biljaka

velika slika

-simptoma oštećenja od repine muve (Pegomya betae) na 5 % biljaka

 

-simptoma oštećenja od lisnih sovica na 3% biljaka  kao i prisutne larve povrtne sovice Mamestra oleracea

velika slika

-imaga blitvine pipe Lixus junci

velika slika

-kolonija crne repine vaši Aphis fabae na 3 % biljaka

velika slika

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u usevima šećerne repe.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze svoje useve i prate stanje u usevima.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima šećerne repe i u narednom periodu.

Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Sombor, u  toku su pripreme za početak setve šećerne repe.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na punktovima Bilić i Bezdan, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe  (Bothynoderes punctiventris).

feromonska klopka

imaga sive repine pipe u feromonskoj klopci

U narednom periodu, sa povećanjem temperatura, očekuje se intenzivan izlazak imaga sa starih repišta.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu i intenzitet pojave ove štetočine.

 

1 - 10 Next