Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Sombor, u  toku su pripreme za početak setve šećerne repe.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na punktovima Bilić i Bezdan, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe  (Bothynoderes punctiventris).

feromonska klopka

imaga sive repine pipe u feromonskoj klopci

U narednom periodu, sa povećanjem temperatura, očekuje se intenzivan izlazak imaga sa starih repišta.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu i intenzitet pojave ove štetočine.

 

Štetočine šećerne repe

U usevu šećerne repe (punkt Bilić) registrovali smo prisustvo krilate i beskrilne forme crne repine vaši (Aphis fabae)  na pojedinačnim biljkama.

Aphis fabae

Usled niske brojnosti ove štetočine hemijske mere zaštite se ne prepručuju.

Pojava prvih pega Cercospora beticola

Na području delovanja RC Sombor šećerne repe  se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Za sada je na samo 1% biljaka registrovano prisustvo pega.

 

Za sada hemijski tretman ne preporučuje.

 

RC Sombor  nastavlja i u narednom periodu da prati   uslove  za infekciju, i razvoj ovog patogena .

 

pega Cercospora beticola

 

Pojava sive repine pipe na starom repištu

Na području delovanja RC Sombor, na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na punktu Bilić, registrovano je prisustvo imaga  sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris), dok na punktovima Kljajićevo i Bezdan za sada nisu registrovani ulovi.

U narednom periodu očekuje  se povećanje temperature i pojava imaga i na ostalim punktovima kao i povećanje brojnosti i njihov prelazak na nova repišta.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu i intenzitet pojave ove štetočine.

 

imago sive repine pipe

Stanje u usevima šećerne repe

Povoljni uslovi u proteklom periodu (česte padavine, rose u usevu tokom noći i visoke temperature) dovele su do ostvarenja uslova za širenje infekcije patogena Cercospora beticola (prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe , na proizvodnim parcelama , na punktovima  Sombor, Bački Breg i Stapar , na svim pregledanim usevima registrovali smo povećanje broja biljaka sa pegama u odnosu na prethodni pregled i za par dana na pojedinim sortama se očekuje dostizanje epidemijskog praga (50 % biljaka sa bar po 1 pegom) za primenu fungicida.

 

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

3

Bački Breg

Tibor

0

 

Leopolda

8

 

Toreador

1

 

Leopolda

7

Stapar

Teranova

35

 

Leopolda

15

 

Fred

1

 

Teranova

11

 

Potrebno je redovno obilaziti parcele u cilju utvrđivanja broja  biljaka sa pegama. Ukoliko se utvrdi da je došlo do ostvarivanja epidemiološkog praga potrebno je sprovesti zaštitu kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida:

Dakoflo, Bravo, Balear ( a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (a.m.hlorotalonil) 1,3 kg/ha+

Rias 300EC, Cebit 300EC(a.m.difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha

Stanje u usevima šećernih repa na području RC Sombor

Na području delovanja RC Sombor, šećerna rep se nalazi u fenofazi po BBCH skali 39 (potpuno zatvaranje redova 90 % biljaka zatvorilo red ).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe  u sortnom ogledu na punktu  Kljajićevo registrovali smo prisustvo pojedinačnih pega pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola).U odnosu na prethodni pregled na pregledanim sortama nismo registrovali povećanje br biljaka sa bar po 1 pegom.

 

sorta

% biljaka sa pegama

Siux

0

Koala

0

Tibor

0

Victor

0

Kundera

1

Sixtus

1

Taifun

1

Heston

2

Vandana

0

Edoarda

0

Grandiosa

0

Aureus

1

Albus

1

Azulata

0

 

Pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Sombor-Lenija,Bački Breg  i Stapar registrovali smo da se % biljaka sa pegama kretao od 0-20%

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

0

Bački Breg

Tibor

0

 

Leopolda

0

 

Toreador

0

 

Leopolda

0

Stapar

Teranova

20

 

Leopolda

6

 

Fred

0

 

Teranova

0

 

U odnosu na prethodni pregled na sorti Teranova na punktu Stapar registrovali smo povećanje br biljaka sa bar po 1 pegom  i sada je br biljaka sa pegama 20 % ( u prethodnom pregledu registrovano je 10 % biljaka sa bar po 1 pegom)  i na sorti Leopolda br biljaka sa bar po 1 pegom je 6 %.

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida u usevima šećerne repe.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela pod šećernom repom u cilju utvrđivanja br biljaka sa pegama. Preporuka za primenu fungicida je kada se utvrdi epidemijski prag (50 % biljaka sa bar po 1 pegom).

RC Sombor nastavlja i  narednom periodu sa praćenje zdravstvenog stanja šećerne repe.

Pegavost lista šećerne repe (prouz.Cercospora beticola )

Na području delovanja RC Sombor, šećerna rep se nalazi u fenofazi po BBCH skali 39 (potpuno zatvaranje redova 90 % biljaka zatvorilo red ).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe  u sortnom ogledu na punktu  Kljajićevo registrovali smo prisustvo pojedinačnih pega pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola).

 

sorta

% biljaka sa pegama

Siux

0

Koala

0

Tibor

0

Victor

0

Kundera

1

Sixtus

1

Taifun

1

Heston

1

Vandana

0

Edoarda

0

Grandiosa

0

Aureus

0

Albus

0

Azulata

0

 

Pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Sombor-Lenija, Bezdan,Bački Breg  i Stapar registrovali smo da se % biljaka sa pegama kretao od 0-10%

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

0

Bezdan

Tibor

0

Tesla

1

Bački Breg

Tibor

0

Stapar

Teranova

10

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida u usevima šećerne repe.

RC Sombor nastavlja i  narednom periodu sa praćenje zdravstvenog stanja šećerne repe.

velika slika

Pojava sovice gama u šećernoj  repi

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na punktu Kljajićevo, registrovano je prisutvo larvi sovice gama Autographa gamma (prisutne larve svih larvenih stadijuma) kao i oštećenja lisne mase od 1 do 5%.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u  cilju utvrđivanja prisutnosti kao i intenziteta oštećenja od larvi sovice gama.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu štetočina u usevima šećerne repe i na osnovu toga će dati signal za primenu insekticida.

oštećenja od sovica

larve sovice gama

larva svice gama

Prve pege Cercospora beticola

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na području delovanja RC Sombor  evidentirane su prve pege prouzrokovača pegavosti  lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na sorti  Original datum setve 29.03.2016. godine. Procenat napadnutih biljaka je 2%. Analizom  pega u laboratoriji nađene su konidije patogena.

pega Cercospora beticola

 

Za sada hemijske mere se ne preporučuju .RC Sombor i dalje nastavlja da prati razvoj ovog patogena.

Stanje u usevu šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor šećerna repa se nalazi u fenofazi po BBCH skali 18-19 ( 8 i više listova razvijeno-9 i više listova razvijeno).

Na punktu Bilić u usevu šećerne repe  postavljene su feromonske klopke za pojavu i praćenje sl štetočina :

-Autographa gamma  (gama sovica)

-Mamestra brassicae (kupusna sovica)

-Mamestra oleracea (povrtna sovica )

-Scrobipalpa ocelatella (repin moljac)

Na postavljenim feromonskim klopkama registrujemo :

-Autographa gamma  (gama sovica)

U feromonskim klopkama registrujemo visoke brojnosti ulovljenih imaga. Vizuelnim pregledom useva za sada nismo registrovali položena jaja.

Tab.1 –br ulovljenih imaga Autographa gamma

07.05.2015

6

08.05.2015

15

09.05.2015

20

10.05.2015

15

11.05.2015

17

12.05.2015

18

13.05.2015

25

14.05.2015

40

15.05.2015

42

16.05.2015

35

17.05.2015

20

18.05.2015

42

19.05.2015

55

20.05.2015.

27

21.05.2015.

50

 

imaga Autographa gamma u feromonskoj klopci  

-Mamestra brassicae (kupusna sovica)

Na feromonskim klopkama registrujemo pojedinačne ulove imaga. Vizuelnim pregledom useva za sada nismo registrovali položena jaja ove sovice.

Tab.2- br ulovljenih imaga Mamestra brassicae

07.05.2015

1

08.05.2015

0

09.05.2015

1

10.05.2015

3

11.05.2015

4

12.05.2015

4

13.05.2015

2

14.05.2015

2

15.05.2015

4

16.05.2015

2

17.05.2015

1

18.05.2015

1

19.05.2015

0

20.05.2015.

2

21.05.2015.

0

 

-Mamestra oleracea (povrtna sovica )

Na feromonskim klopkama za sada smo u periodu od 05.05. registrovali samo 2 imaga a vizuelnim pregledom useva ne registrujemo položena jaja povrtne sovice.

-Scrobipalpa ocelatella (repin moljac)

Na feromonskim klopkama prvog imaga smo registrovali 09.05. i do 17.05. nismo registrovali ulove . Od 17.05. u feromonskim klopkama registrujemo povećanje brojnosti ulovljenih imaga .

17.05.2015

3

18.05.2015

3

19.05.2015

4

20.05.2015.

6

21.05.2015.

7

 

 

Pregledom useva šećerne repe registrovali smo položena jaja repine muve Pegomyia hioscyami .

Ova muva napada veći broj biljaka familije Chenopodiacae i Solanacae. Prezimljava  kao lutka u zemljištu. Imago se u početku  dopunski hrani na cvetovima  biljaka. Ženka polaže  50-100 jaja, na naličje lista  u grupama  od 2-8. Ispiljena larva progriza epidermis, hraneći se parenhimom lišća, obrazujući mine nepravilnog oblika. Kod jačeg napada, mine se spajaju u mehur, u kome se vide larve( sve iz legla). Tako napadnut list vene i suši se. Repina muva ima 2-3 generacije godišnje. Štete od larvi mogu biti opasne kad su biljke šećerne repe male, a kod useva bujne vegetacije, nema potrebe za primenom insekticida.

jaja repine muve na naličju lista

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem štetočina u usevima šećerne repe.

 

1 - 10 Next