Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Brašnena šljivina vaš
Brašnena šljivina vaš

Na terenu rada RC Senta  pojavile su se prve kolonije  brašnene šljivine vaši na listovima šljive (Hyalopterus pruni).

Vizuelnim pregledom stabala na osmatračkom punktu Banatski Monoštor ustanovljen je index napada od 20%.

Ova štetočina ima više generacija godišnje, prezimljava u fazi jajeta. Prve jedinke se pile tokom marta, a kasnije formiraju kolonije.

Štetočina se hrani na naličju listova, telo im je pokriveno brašnavim, voštanim izlučevinama. Lisne vaši intenzivno luče mednu rosu. Pri jačem napadu usporava se rast mladara šljive.

Preporuka proizvođačima da urade tretman u suzbijanja vaši ako je napadnuto više od 10 %  listova   sa nekim od insekticida kao što su :

Dimetogal, Fosfamid 40-EC, Perfekthion (a.m. dimetoat) 0,075-0,1% ili Lannate 25 EW (a.m. metomil) 0,15%.

 

Comments

There are no comments yet for this post.