Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Alternaria porri na luku
Alternaria porri na luku

Na teritoriji RC Senta (lokacija Čoka) registrovani su simptomi pegavosti na listovima crnog luka u indeksu napada od 11,2%.

 

Laboratorijskim pregledom ustanovljeno je prisustvo prouzrokovača pegavosti listova luka Alternaria porri i Stemphylium botryosum.

Simptomi od plamenjače luka ( Peronospora destructor ) uprkos povoljnim vremenskim uslovima za infekciju još nisu registrovani.

 

Purpurna pegavost luka (Alternaria porri) jedna je od najčešćih bolesti luka.Prezimljava micelija u biljnim ostacima listova. Infekcija se ostvaruje pri dužem vlaženju listova i relativnoj vlažnosti vazduha od 90%.Najoptimalnija temperatura za infekciju je 25 stepeni.

Pege na lišću su dužine do 2 cm sa jasno izraženim koncentričnim zonama. Simptomi se često mogu pomešati sa plamenjačom luka(Peronospora destructor).Patogen se prenosi semenom.

Stemphylium botryosum pored luka parazitira i mrkvu,kupus, krastavac,boraniju,lucerku,...

Patogenu pogoduju niže temperature i visoka relativna vlažnost vazduha. Takođe se prenosi semenom.

Suzbijanje : Pregled useva, višegodišnji plodored, uklanjanje biljnih ostataka doprinose sprečavanju pojave oboljenja. Primena dvogodišnjeg ili trogodišnjeg plodoreda takođe je značajna mera zaštite.

U svetu se koriste fungicidi na bazi azoksistrobina, piraklostrobina, propikonazola, azoksistrobin+propikonazol, , tebukonazola, bakarhidroksida,  boskalida, boskalid+piraklostrobin, hlorotalonila, ciprodinila, ciprodinil+fludioksonil, iprodiona, mankozeba i pirimetanila.

Comments

There are no comments yet for this post.