Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Vaši crvenih gala na jabukama
Vaši crvenih gala na jabukama

Pregledom zasada jabuka na terenu uočeno je povećanje brojnosti kolonija vaši crvenih gala ( Dysaphis devecta ) . U Senti je registrovan index napada od 4%. ( simptomi na 10% grana ).

simptomi na listovima

Dysaphis devecta je vrsta lisne vaši koja je prisutna na jabuci tokom cele vegetacije, ne migriraju na letnje domaćine. Prezimljavaju na jabuci kao jaje na jednogodišnjim izdancima. Kod napada vaši crvenih gala lišće se deformiše i dobije crvenu boju. Imaju više generacija godišnje ( preko 10 ).

Suzbijanje treba vršiti ako se ustanovi da je napadnuto više od 5 listova od pregledanih 100 listova.

-Actara 25 WG ( a.m. tiametoksam ) 0,012-0,02%

-Lannate 25 WP (a.m.metomil ) 0,15%

Comments

There are no comments yet for this post.