Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze
Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze

Na terenu RC Senta ima dosta zapuštenih vinograda, te je zlatasto žutilo vinove loze (prouzrokuje ga fitoplazma Flavescence doree) rašireno na celom terenu. Na zaraženim čokotima uočavaju se simptomi u vidu savijanja listova ka naličju u vidu trougla. Listovi su kruti, boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta. Kod crnih sorti zaraženi listovi su tamnoljubičasti, a kod belih sorti zlatnožuti.

Glavni simptomi su :

  • žutilo ili crvenilo lišća koje se javlja početkom leta uz povijanje prema naličju i trouglast izgled liski,
  • liske opadaju, a ostaju lisne drške, venjenje i sušenje cvasti i grozdova,
  • smežuravanje i gorak ukus bobica što doprinosi smanjenju prinosa grožđa i pogoršanju kvaliteta vina,
  • nezdrvenjavanje lastara i njihovo izmrzavanje zimi,
  • prevremeno uginjavanje čokota.

 

simptomi na belim sortama            simptomi na crvenim sortama

 

U zasadima u kojima su sprovođene redovne mere suzbijanja vektora cikade Scaphoideus titanus, prisustvo simptoma zlatastog žutila vinove loze registruje se samo na pojedinačnm čokotima. Pregledom zapuštenih vinograda gde su hemijske mere zaštite izostale ili u vinogradima gde nisu adekvatno sprovedene, uočava se veći broj zaraženih čokota sa simptomima.

Na područjima pored reke Tise (vikend naselja, šuma pored reke), gde se masovno nalaze biljke domaćini ove bolesti, kao što su divlja loza, pavit i druge biljke, imaga cikade se u velikom broju izlovljavaju na žutim lepljivim klopkama.

 

 

imago Scaphoideus titanus

Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze su: 

·       korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

·       uklanjanje zaraženih čokota, 

·      uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada,

·       uništavanje korova,

·       krčenje napuštenih zasada vinove loze, 

·        suzbijanje cikada.

 

U ovom periodu, vinogradarima se preporučuju pregledi vinograda na prisustvo simptoma zlatastog žutila. U slučaju registrovanja ovih simptoma obavezno je uklanjanje zaraženih čokota!

Comments

There are no comments yet for this post.