Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Registrovane pege od Cercospora beticola na šećernoj repi
Registrovane pege od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na terenu RC Senta, usevi šećerne repe se nalaze u fazi sklapanja redova: od 70% biljaka zatvorilo redove, do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 37-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na osetljivijim sortama, registrovane  su pege od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 1% biljaka.

velika slika

Fungicidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Senta nastavlja sa redovnim pregledima biljaka.

Comments

There are no comments yet for this post.