Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Cikade na kukuruzu
Cikade na kukuruzu
Na teritoriji RC Senta vizuelnim pregledom kukuruza (AS 54) uočeno je prisustvo cikada.
Cikade (Cicadellidae) su često vektori fitoplazmi koje na gajenim biljkama mogu prouzrokovati različite bolesti.Hrane se sisanjem sadržaja floema, pa ukoliko je biljka zaražena prenose bolest na zdrave biljke.
 
 
Jedna od najznačajnijih vrsta je Reptalus panzeri prenosilac fitoplazme stolbur ili poznatije kao crvenilo lista kukuruza.
Prvi simptomi crvenila kukuruza javljaju se na početku mlečne zrelosti zrna kukuruza.Pri glavnom lisnom nervu pojavljuju se uske crvenkasto-ljubičaste linije. Bolest se postepeno širi na celu biljku. Klipovi su slabo razvijeni sa plitko usađenim zrnom,podležu sekundarnim patogenima i propadaju.Simptomi se prvo uočavaju na obodu parcela,a kasnije mogu zahvatiti veće površine.
Veoma je bitno poštovati plodored i posle kukuruza zaraženog crvenilom lista ne sejati pšenicu, kao i suzbijati sirak i ostale livadarke na kojima larva cikade Reptalus panzeri prezimljava.
U daljem periodu RC Senta nastaviće sa praćenjem ove štetočine.
 

Comments

There are no comments yet for this post.