Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Stanje useva šećerne repe
Stanje useva šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe u sortnom ogledu ( lokalitet Senta ) i u usevima na terenu,  registruje se povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodne pregled.

 

Nestabilno, toplo vreme sa padavinama i jutarnjim rosama, stvorilo povoljne uslove za infekciju i širenje ovog patogena.Za par dana se očekuje dostizanje epidemijskog  praga ( 50% biljaka sa bar jednom pegom) ,kada je vreme za  prvi tretman.

 

sorta

% biljaka sa pegom

14.06.2017.

19.06.2017

27.06.2017

Azulata

0

0

12

Albus

1

1

11

Aureus

3

5

22

Kundera

0

0

9

Tibor

0

2

11

Victor

3

4

9

Eduarda

0

1

3

Grandiosa

0

1

2

Vandana

0

0

2

Sixtus

0

0

9

Taifun

0

1

8

Heston

6

6

36

Sioux

0

0

5

Koala

0

3

11

Eldorado

0

4

3

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

20.06.

23.06.

26.06

Tibor

Zimonić

0

0

10

Original

Bogaras

2

4

15

Girafe

Mol

10

12

26

Terranova

Čoka

0

3

6

Falco

Senta

2

4

8

 

Preporučena kombinacija fungicida:

Dakoflo, Bravo, Balear ( hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (hlorotalonil) 1,3 kg/ha+

Rias 300EC, Cebit 300EC(difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha

Comments

There are no comments yet for this post.