Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Monitoring kukuruza pred berbu
Monitoring kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Senta, u sklopu monitoringa kukuruza 2016 pred berbu, izvršen je vizuelni pregled ranih (30.08.-02.09.) i kasnih hibrida merkantilnog kukuruza ( 28.-29.09.) na 20 različitih lokacija.

Pregled je urađen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i prisustva simptoma gljivičnih oboljenja (rodovi: Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium).

Kod svih hibrida dominiraju infekcije gljivama roda Fusarium (19-91% klipova sa simptomima samo Fusarium ili kombinovano sa oštećenjima od insekata i drugih patogena).  Aspergillus spp. je registrovan na 7 parcela (1-4% klipova).

Kod svakog hibrida je pregledano 100 klipova, a rezultati su prikazani u procentima zaraženih klipova sa određenim štetnim organizmom. Najveći deo su kombinovana oštećenja.

 

Punkt Hibrid Grupa zrenja bez simptoma Insekti (%) Aspergillus (%) Fusarium (%) Penicillium (%) Cladosporium (%)
Kanjiža P9241 200 43 43 2 48 3 2
Kanjiža NS 4030 400 26 58 2 68 4 2
Male Pijace P9537 300 5 81 0 83 18 2
Senta AS 5B23 200 51 34 0 29 4 9
Senta Kamparis 300 38 45 1 48 0 0
Mol BC 306 300 23 45 0 63 7 2
Banatski Monostor P9903 300 48 35 0 19 0 0
Bogaras Rivoxx 300 19 45 2 72 0 9
Ada Konfites 400 6 71 3 91 10 0
Mol P9721 300 21 43 0 72 9 4
Ada P1114 600 8 67 4 79 23 2
Mol Zoan 600 10 48 0 78 29 3
Mol Kerbanis 500 11 34 0 82 8 1
Mol AS 72 700 22 45 0 63 5 6
Mol ZP 666 600 31 37 0 47 0 8
Senta P0216 500 18 58 0 62 7 2
Senta P0412 500 28 47 0 44 3 0
Trešnjevac ZP 606 600 42 31 0 40 0 8
Orom ZP 666 600 10 49 0 77 7 0
Kanjiža NS 7020 600 39 22 1 49 2 0

 

Fusarium sp.

Comments

There are no comments yet for this post.