Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Zdravstveno stanje hibrida kukuruza u ogledima
Zdravstveno stanje hibrida kukuruza u ogledima

Na oglednom polju  PSS Senta  u sklopu monitoringa kukuruza 2016, izvršen je vizuelni pregled različitih hibrida merkantilnog kukuruza.

Pregled je urađen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i prisustva simptoma gljivičnih oboljenja (rodovi: Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium).

Utvrđeno je da i ove godine dominira infekcija gljivama roda Fusarium (16-82% klipova sa simptomima, sam Fusarium ili kombinovano sa oštećenjima od  insekata ili drugih patogena).

Kod svakog hibrida je pregledan 100 klipova, a rezultati su pokazani u procentima zaraženih klipova sa određenim štetnim organizmom. Najveći deo su kombinovana oštećenja.

 

Semenska kuća / hibrid

bez simptoma(%)

Insekti (%)

Aspergillus (%)

Fusarium (%)

Penicillium (%)

Cladosporium (%)

1

Zemun polje/ ZP 341

14

45

0

72

4

1

2

Zemun polje/ ZP 366

16

45

0

68

0

0

3

Zemun polje/ ZP 388

30

47

0

56

3

0

4

Zemun polje/ ZP 427

28

47

0

62

5

3

5

Zemun polje/ ZP 434

24

32

0

66

6

6

6

Zemun polje/ ZP 548

34

46

0

42

2

4

7

Zemun polje/ ZP 555

36

42

0

46

0

0

8

Zemun polje/ ZP 560

25

39

0

58

4

0

9

Zemun polje/ ZP 600

18

50

0

52

6

0

10

Zemun polje/ ZP 606

31

31

0

58

6

0

11

 Zemun polje/ ZP 666

20

44

0

54

2

0

12

Limagrain/ LG 3475

14

60

2

64

2

4

13

Limagrain/ LG 35.40

28

48

0

50

0

2

14

Limagrain/ LG 33.50

8

50

0

76

2

24

15

Limagrain/ LG 30.389

32

49

0

62

0

0

16

Limagrain/ LG 30.491

30

62

0

38

0

10

17

Limagrain/ LG Shannon

10

74

0

74

8

20

18

Limagrain/ LG 30.500

30

50

1

50

20

0

19

Dekalb/ DKC 3623

34

40

0

46

0

12

20

Dekalb/ DKC 4717

42

43

0

49

0

0

21

Dekalb/ DKC 4943

30

41

0

58

3

0

22

Dekalb/ DKC 5632

18

60

0

62

8

2

23

Dekalb/ DKC 5830

50

34

0

24

0

0

24

Ch. Agrosava/ AS 334

6

60

0

82

10

6

25

Ch. Agrosava/ AS 534

38

42

0

44

0

0

26

Ch. Agrosava/ AS 54

51

29

0

26

2

0

27

Ch. Agrosava/ NVP 1451

48

36

0

34

2

4

28

Ch.Agrosava/ AS 507

41

41

0

38

0

6

29

Ch.Agrosava/ AS 603

34

50

0

42

0

4

30

Ch.Agrosava/ AS 72

58

34

0

22

2

4

31

Ch. Agrosava/ NVP 1452

28

36

0

62

14

2

32

Ch. Agrosava/ NVP 1465

48

38

0

24

2

2

33

Euralis/ ES Senzor

17

59

0

48

4

14

34

Euralis/ ES Antalya

20

45

0

69

7

5

35

Euralis/ ES Zlatan

40

38

0

48

4

4

36

Raiffeisen/ Chapalu

34

43

1

54

2

2

37

Raiffeisen/ Pincki

28

44

0

54

8

4

38

Raiffeisen/ LG 3562

34

41

2

46

2

5

39

Raiffeisen/ Akinom

48

40

0

30

0

0

40

Raiffeisen/ Ulyxxe

54

38

0

28

2

8

41

Raiffeisen/ Rwgk 1303

32

46

2

46

1

7

42

Raiffeisen/ Rwgk 412

26

50

0

40

0

4

43

Agrimatco/ Rivoxx

26

24

0

66

0

10

44

Agrimatco/ Futurixx

16

46

0

57

2

4

45

Agrimatco/ Pixxtol

26

53

0

54

2

6

46

Agrimatco/ Exxupery

62

32

0

16

0

0

47

NS seme/ NS 7020

53

29

0

31

3

0

48

NS seme/ NS 6140

59

19

0

28

2

2

49

NS seme/ NS 6102

58

27

1

22

0

2

50

NS seme/ NS 6030

63

18

0

21

2

0

51

NS seme/ NS 6010

49

28

0

33

0

5

52

NS seme/ NS 5211

45

24

0

39

0

5

53

NS seme/ NS 5083

43

41

0

41

5

4

54

NS seme/ NS 5052

60

17

0

27

0

0

55

NS seme/ NS 5051

51

33

0

28

0

2

56

NS seme/ NS 4051

36

15

0

57

3

1

57

NS seme/ NS 4030

46

17

0

51

2

4

58

NS seme/ NS 4023

49

19

0

34

6

0

59

NS seme/ NS 4001

47

33

0

34

2

3

60

NS seme/ NS 3023

36

27

0

52

2

2

61

NS seme/ NS 3022

25

55

0

34

0

2

62

KWS/ Kamparis

22

36

0

70

4

0

63

KWS/ Kopias

46

46

0

24

0

8

64

KWS/ Kermes

73

17

0

24

0

0

65

KWS/ Konsens

52

30

0

36

2

0

66

KWS/ Korimbos

60

39

0

18

0

0

67

KWS/ Mikado

46

32

0

30

6

4

68

KWS/ Kerbanis

22

26

2

66

10

2

69

KWS/ KWS 5050

50

24

0

48

0

0

70

KWS/ Kalimnos

32

44

0

52

2

7

71

KWS/ Kolumbaris

22

39

0

70

0

4

72

KWS/ Balasco

21

33

0

70

4

6

73

KWS/ Konfites

18

34

6

74

5

5

74

KWS/ KWS 3381

34

37

0

54

2

1

75

KWS/ Kontigos

41

35

0

44

2

0

76

KWS/ KWS 4484

22

44

0

76

0

4

77

KWS/ Kirghis

25

39

0

68

2

0

78

KWS/ Kathedralis

32

43

0

56

5

2

79

KWS/ KWS 2370

53

15

0

42

0

2

80

KWS/ KXB 5492

50

34

0

26

0

0

81

KWS/ KXB 5475

22

46

0

56

6

0

82

KWS/ KXB 5471

36

36

0

41

0

3

83

KWS/ KXB 5464

16

42

0

68

4

0

84

KWS/ KXB 5458

23

44

0

67

0

4

85

KWS/ KXB 5455

37

35

0

56

10

0

86

KWS/ KXB 5453

32

48

0

64

8

2

87

KWS/ KXB 5452

47

24

0

41

6

5

88

KWS/ KXB 5451

52

27

0

38

3

8

89

KWS/ KXB 4483

26

32

0

60

4

8

90

KWS/ KXB 3479

49

31

0

40

2

2

 

Aspergillus sp.

Fusarium sp.

Cladosporium sp., Fusarium sp. i ostećenja od insekata

ostećenja od insekata i Fusarium sp. 

Comments

There are no comments yet for this post.