Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Bakteriozna plamenjača jabučastog voća
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća

Posle povoljnih uslova za infekciju prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastih voća (Erwinia amylovora), registruju se simptomi na terenu od ovog patogena.

 

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka vrši infekciju preko cvetova, ali i mehanička oštećenja i rane su ulaz za bakterije u biljku. Najčešći domaćini su jabuka, kruška, dunja, mušmula ali i ostale biljke iz familije Rosaceae.

Preporuka: Voćnjake treba redovno obilaziti. Ako se primete simptomi („pastirski štap“)  treba izvesti mehaničke mere zaštite. U cilju sprečavanju širenja patogena značajno je otklanjanje i spaljivanje obolelih mladara, grančica i grana, pa i celih obolelih voćaka, ako je to potrebno.

Orezivanje treba vršiti na oko 30 cm ili više ispod obolelih mesta.

Obavezna je dezinfekcija pribora za rad i ruke radnika pre svakog reza. Pribor za rad treba potapati kratko vreme u dezinfekciono sredstvo (u 90 % alkohol oko 5 sekundi).

Potrebna je i dezinfekcija preseka i povreda nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra  (1%) .

Obolele delove nakon rezidbe treba pažljivo izneti iz voćnjaka i uništiti, kako ne bi predstavljali žarište za nove infekcije.

Comments

There are no comments yet for this post.