Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Štetočine kupusa
Štetočine kupusa
Pregledom kupusa rasađenog 27.marta (BBCH 19,devet i više listova razvijeno) na lokalitetu Kanjiža registruju se prva položena jaja bele kupusne mušice Aleurodes proletella,pri temperaturnoj akumulaciji od 255,74 CDD i indeksu napada od 1%.
 
 
Bela kupusna mušica se uspešno suzbija na samom početku formiranja kolonija pa je potrebno vršiti konstantno praćenje njenog prisustva u usevima kupusnjača radi određivanja momenta za sprovođenje zaštitnih mera. U našoj zemlji za njeno suzbijanje je registrovan preparat Chess 50 WG (a.m.pimetrozin).
 
Pregledom useva kupusnjača i dalje se registruje značajnije prisustvo buvača Phyllotreta spp
 
 
Na istom lokalitetu u feromonskim klopkama od 7.maja beleži se pojava kupusnog moljca Plutella maculipennis. Štete na kupusu pričinjavaju larve koje hraneći se  izgrizaju otvore na listovima.U kasnijim fazama razvoja useva može doći do još većih oštećenja ubušivanjem gusenica u glavice.
 
 
  Pragovi štetnosti za kupusnog moljca su:   
 
       - pre formiranja glavice 30% napadnutih biljaka
 
     formiranje glavice  15% napadnutih biljaka
 
     -  popunjavanje glavice  5% napadnutih biljaka
 
U našoj zemlji za suzbijanje ove štetočine registrovani su preparati na bati aktivnih materija: lambda cihalotrin,esenvalerat,tau-fluvalinat.
 
Pregledom useva kupusa uočen je i manji procenat svelih do potpuno uvelih biljaka na čijem korenu su registrovane larve kupusne muve Delia radicum.
 
 
U našoj zemlji ne postoje registrovani preparati za suzbijanje ove štetočine. Mogu se koristiti preparati na bazi aktivnih materija hlorpirifos i tiametoksam navodnjavanjem rastvorom u koncentraciji od 0,1%.

Comments

There are no comments yet for this post.