Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Štetočine luka
Štetočine luka
Nedeljnim pregledo crnog luka na lokalitetu Čoka,na "izvodnicama" crnog luka uočeno je prisustvo lukove minirajuće muve Napomyza gymnostoma. Na listovima su prisutne karakteristične punktacije koje nastaju usled ishrane imaga. Na parcelama prolećnih lukova za sada nije uočeno prisustvo ove štetočine.
 
 
Napomyza gymnostoma ima dve generacije godišnje,prolećnu i jesenju. Prezimljava u stadijumu lutke u tkivu jesenjih lukova i praziluka.Imago I generacije se pojavljuje u proleće. Ženka polaže jaja ispod epidermisa u osnovi spoljnih listova. Larve po piljenju "miniraju" listove spuštajući se ka osnovi do ovojnih listova,gde se ulutkaju i u ovom stadijumu ostaju do samog kraja leta, kada se pojavljuje imago II generacije.
Suzbijanje ove štetočine luka podrazumeva prvenstveno pravilnu primenu plodoreda i potrebne agrotehnike,dok hemijske mere zahtevaju praćenje pojave imaga lovnim klopkama i njihovo suzbijanje pre polaganja jaja. Primena insekticida trebalo bi da bude pozicionirana na II generaciju lukove minirajuće muve ili na parcele gde je u pitanju proizvodnja luka za kasniju potrošnju,dok se kod proizvodnje praziluka i mladog luka ona isključuje. U našoj zemlji za ovu namenu registrovani su preparati na bazi aktivne materije acetamipirid.
U odnosu na poslednji pregled registrovano je povećanje brojnosti tripsa u indeksu od 7% vidi preporuku 17.04 2015.

Comments

There are no comments yet for this post.