Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Leptirasta vaš na kupusu ( Aleyrodes proletella )
Leptirasta vaš na kupusu ( Aleyrodes proletella )

Na osmatračkom punktu Horgoš, na usevima kupusa primećeno je naseljavanje biljaka sa vrstom Aleyrodes proletella ( leptirasta vaš ).

Ova vrsta se hrani na kupusnjačama. Sisanjem sokova uzrokuje slabiji razvoj napadnutih biljaka. Direktne štete od sisanja na biljkama nisu toliko značajne koliko narušavanje kvaliteta pojavom gljiva čađavica na izlučenoj mednoj rosi, čime se dodatno smanjuje asimilaciona površina lišća. U slučaju jačeg napada, biljke potpuno gube tržišnu vrednost. Svi razvojni oblici ove štetočine se razvijaju na donjoj strani lišća. Aktivno se šire letom unutar useva, a vetar ih može preneti i na veće udaljenosti
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.