Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Kupusni moljac
Kupusni moljac

Pregledom kupusa, koji je u fenofazi početka formiranja glavica ( 41 BBCH  skale) ustanovljeno je prisustvo lutki u kokonima kupusnog moljca (Pluttella maculipennis) u indexu napada od 1%.

lutka na listu

Ova štetočina napada biljke iz porodice krstašica.

Najveće štete pravi na kupusu i karfiolu. Ima 2-3, a ponekad i više generacija godišnje koje se prepliću. Prezimljava u stadijumu lutke,a prvi leptiri počinju da lete krajem aprila. Polaže jaja pojedinačno ili 2-4 u grupi na naličju lišća duž glavnog nerva. Gusenice prave oštećenja na lišću u vidu malih "prozorčića". Pri jačem napadu ove štetočine od lista mogu ostati samo glavni nervi. Gusenice posle oko 2 nedelje prelaze u fazu lutke u vretenastom mrežastom kokonu. Nakon 1-2 nedelje pojavljuju se leptiri nove generacije.

Momentalno nema potrebe za hemijskim tretmanom , pošto se najveći deo populacije nalazi u fazi lutke, ali treba pratiti usev i pojavu larvi sledeće generacije, i tretman vršiti, kada se postignu pragovi štetnosti.

 

Pragovi štetnosti za kupusnog moljca su:

 

- 30% napadnutih biljaka u feno fazi pre formiranja glavice

- 15% napadnutih biljaka u feno fazi formiranja glavice

- 5% napadnutih biljaka u feno fazi popunjavanja glavice

 

Zaštitu kupusa izvršiti sledećim registrovanim insekticidima: 

-Lamdex (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha

-Mavric-EW (a.m.taufluvalinat) 0,3 l/ha

Comments

There are no comments yet for this post.