Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Širenje simptoma Cercospora beticola

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe se nalaze u fazi od početka do potpunog zatvaranja redova (31-39 BBCH).

Tokom vizuelnih pregleda useva registrovana je pojava novih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Simptomi ovog patogena su utvrđeni na 28% biljaka na parceli, gde je prošle nedelje bilo tek 2% biljaka sa pojedinačnim pegama. Očekuje se naglo širenje simptoma i postizanje prvog epidemijskog praga za par dana (50% biljaka sa simptomima).

pega od Cercospora beticola

 

Na parcelama koji su bile zahvaćene gradom registruju se i simptomi bakterijske pegavosti (Pseudomonas syringae pv. aptata).

pege prouzrokovane bakterijom

RC Senta nastavlja monitoring prisustva patogena u usevima šećerne  repe i signaliziraće pravo vreme za primenu hemijskih mera zaštite.
Pojava prvih simptoma pegavosti lista šećerne repe

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

  

Procenat biljaka sa pegama zavisno od parcele kreće se do 2%. U prethodnim nedeljama bilo je povoljnih perioda za infekciju, te se ovih dana očekuje pojava simptoma na više biljaka. 

 

 

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Pojava prvih pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

 

konidija

 

Procenat biljaka sa pegama zavisno od parcele kreće se do 2%. U prethodnim nedeljama bilo je povoljnih perioda za infekciju, te se ovih dana očekuje pojava simptoma na više biljaka. 

 

 

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Pojava sive repine pipe

Na lokalitetu Senta,  na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, registrovano je prisustvo imaga  sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

U narednom periodu očekuje  se povećanje brojnosti pipe i njihov prelazak na nova repišta.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju .

RC Senta nastavlja da prati pojavu i intenzitet pojave ove štetočine.

Stanje useva šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe u sortnom ogledu ( lokalitet Senta ) i u usevima na terenu,  registruje se povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodne pregled.

 

Nestabilno, toplo vreme sa padavinama i jutarnjim rosama, stvorilo povoljne uslove za infekciju i širenje ovog patogena.Za par dana se očekuje dostizanje epidemijskog  praga ( 50% biljaka sa bar jednom pegom) ,kada je vreme za  prvi tretman.

 

sorta

% biljaka sa pegom

14.06.2017.

19.06.2017

27.06.2017

Azulata

0

0

12

Albus

1

1

11

Aureus

3

5

22

Kundera

0

0

9

Tibor

0

2

11

Victor

3

4

9

Eduarda

0

1

3

Grandiosa

0

1

2

Vandana

0

0

2

Sixtus

0

0

9

Taifun

0

1

8

Heston

6

6

36

Sioux

0

0

5

Koala

0

3

11

Eldorado

0

4

3

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

20.06.

23.06.

26.06

Tibor

Zimonić

0

0

10

Original

Bogaras

2

4

15

Girafe

Mol

10

12

26

Terranova

Čoka

0

3

6

Falco

Senta

2

4

8

 

Preporučena kombinacija fungicida:

Dakoflo, Bravo, Balear ( hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (hlorotalonil) 1,3 kg/ha+

Rias 300EC, Cebit 300EC(difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha

Stanje useva šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe u sortnom ogledu ( lokalitet Senta ) i u useva na terenu,  registruje se blago povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodni pregled.

 

Usevi u navodnjavanju su pod velikim rizikom za infekciju i širenje patogena, te kod njih se preporučuje stalni nadzor ,jer  će se brže postići epidemijskog  praga ( 50% biljaka sa bar jednom pegom) ,kada je vreme za  prvi tretman.

 

sorta

% biljaka sa pegom

14.06.2017.

19.06.2017

Azulata

0

0

Albus

1

1

Aureus

3

5

Kundera

0

0

Tibor

0

2

Victor

3

4

Eduarda

0

1

Grandiosa

0

1

Vandana

0

0

Sixtus

0

0

Taifun

0

1

Heston

6

6

Sioux

0

0

Koala

0

3

Eldorado

0

4

 

Pregledom proizvodnih useva šećerne repe na terenu RC Senta (sorte Falco, Neutrino - Senta, Terranova - Čoka), pege su registrovane na 2-6% biljaka.

Pojava simptoma Cercospora beticola na šećernoj repi

Usevi  šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova. Pregledom biljaka na različitim sortama u ogledu (lokalitet Senta)  registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama je prikazan u tabeli: 

 

sorta

% biljaka sa pegom

Azulata

0

Albus

1

Aureus

3

Kundera

0

Tibor

0

Victor

3

Eduarda

0

Grandiosa

0

Vandana

0

Sixtus

0

Taifun

0

Heston

6

Sioux

0

Koala

0

Eldorado

0

 

Pregledom proizvodnih useva šećerne repe na terenu RC Senta (sorte Falco, Neutrino - Senta, Terranova - Čoka), pege su registrovane na 1-4% biljaka.

 

 pega na listu

 

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena, i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Pojava prvih pega sive pegavosti šećerne repe

Usevi  šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova. Pregledom biljaka na sorti Terranova ( lokalitet Ostojićevo ) su registrovane prve pege od prouzrokovača sive pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola).

 

pega na listu

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta dalje prati uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoravati proizvođače o potrebi zaštite.

 

Repina cistolika nematoda

Pregledom useva šećerne repe na oglednom polju PSS Senta uočene su biljke koje su počele da venu. Na korenu tih biljaka utvrđena su cista repine nematode ( Heterodera schachtii).

ciste na korenu

 

  Karakteristični simptomi koje prouzrokuje ova vrsta su ogoljena mesta u usevu, biljke zaostale u porastu, žutilo biljaka, bradatost korena i sitni korenovi šećerne repe. Prinos kod osetljivih sorti može biti drastično smanjen.

 

RCSenta dalje prati pojavu i širenje repine nematode.

Prve pege sive pegavosti šećerne repe

Na lokalitetu Senta pregledom sortnog ogleda šećerne repe sorta , nađene su prve pege prouzrokovača sive pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola) .  Mikroskopiranjem su utvrđene konidije Cercospora beticola. Prema dnevnim infektivnim vrednostima 23.05. je bio visok rizik od infekcije ( dvodnevni DIV  bio 10 ). Ove pege su rezultat primarnih infekcija, iz  kojih će se u povoljnim uslovima konidije vršiti sekundarne zaraze.

pega

konidija

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta dalje prati uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoravati proizvođače o potrebi zaštite.

1 - 10 Next