Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo štetnih insekata u usevima kukuruza
Prisustvo štetnih insekata u usevima kukuruza
Na području delovanja RC Kikinda usevi kukuruza nalaze se u zavisnosti od rokova setve, hibrida i primenjene agrotehnike u fenofazama razvoja listova; razvijeno 9 i više listova do fenofaze početak porasta stabljike (BBCH 19-31).
 
Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sledećih štetnih insekata:
 
  • imaga žitne pijavice (Lema melanopus) na listovima kukuruza na kojima su registrovana i karakteristična oštećenja usled progrizanja duž lisnih nerava u vidu traka.

 

velika slika                                 velika slika

  • prisustvo cikade Reptalus panzeri koja ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu larve gde se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom maja meseca kada prelaze na kukruz. Cikada je poznata kao vektor fitoplazme koja prouzrokuje crvenilo u usevima kukuruza koje se javlja gotovo svake godine u našem regionu u manjem intenzitetu. Pored navedene cikade na listovima je utvrđeno i prisustvo cikade Psammotettix alienus vektora virusa patuljavosti (kržljavosti) pšenice -Wheat Dwart Virus WDV

    Reptalus panzeri                      Psamotettix alienus

 

velika slika                               velika slika

  • lisne vaši (Aphididae) za sada su prisutne u niskom intenzitetu krilate forme vaši. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju pomenutih štetočina, a jako napadnute biljke zaostaju u razvoju, ostaju manje ili više kržljave.

 

velika slika

  • položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) polifagne štetočine koja napada kukuruz, papriku,paradajz boraniju i druge kulture. Larve pomenute štetočine napadaju generativne organe pa se tako ubušuju i u formirani klip kukuruza oštećujući ga pri tome.
  • prilikom pregleda na listovima su registrovana i imaga žičara (Elateridae) čije larve spadaju u grupu veoma značajnih štetočina podzemnih organa raznih biljaka naročito okopavina. Larve su polifagne štetočine koje napadaju veliki broj gajenih biljaka i usled njihove aktivnosti pri većoj brojnosti često dolazi do presejavanja useva gde predstavljaju osnovni uzrok nekompletnosti biljnog sklopa. 

velika slika

RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima kukuruza i za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.