Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) u usevima repe
Prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) u usevima repe
Na području delovanja RC kikinda usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 35-39).
 
Pregledom useva šećerne repe na listovima su registrovani simptomi pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na do 2% biljaka.
 
 
 
Uslovi koji trenutno vladaju u proizvodnji šećerne repe, česte padavine, visoka relativna vlažnost vazduha kao i dnevne temperature od 20-25 stepeni pogodovale su razvoju prvih pega na listovima repe. U narednom periodu se očekuje dalje širenje simptoma pegavosti lista, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima šećerne repe i na vreme će signalizirati poljoprivrednim proizvođačima pravo vreme za izvođenje tretmana.
 
Takođe, prilikom pregleda na listovima su registrovane jedinke blitvine pipe (Lixus junci) koje prezime ispod biljnih ostataka. Hrane se najrazličitijim biljkama pa i biljkama iz familije Betae. Prisustvo pomenute štetočine registrovano je na malom broju biljaka šećerne repe tako da se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju.
 

Comments

There are no comments yet for this post.