Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Šljivina lisna muva (Putoniella pruni)
Šljivina lisna muva (Putoniella pruni)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljive u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta se nalaze u fazi kraj cvetanja sve latice opale do opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-72).
 
Vizuelnim pregledom zasada šljive uočeno je prisustvo simptoma u vidu izraslina na naličju lista. Unutar njih se nalazi po nekoliko larvi žuto-narandžaste boje. Radi se o deformitetima koje izaziva šljivina lisna muva (Putoniella pruni). Potpuno razvijene larve ove štetočine padaju na tlo i prezimljavaju u zemlji.
 
 
Ova vrsta ne spada u ekonomski značajne štetočine šljive, ima jednu generaciju godišnje, a osim šljive napada i druge vrste iz roda Prunus. Suzbijanjem drugih ekonomski značajnih štetočina šljiva (šljivine ose, biljne vaši) deluje se i na suzbijanje šljivine lisne muve.

Comments

There are no comments yet for this post.