Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljiva se u zavisnosti od  sortimenta  nalaze u fazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59-61).
 
Vizuelnim pregledom lepljivih klopki postavljenih u zasade šljive registrovani su pojedinačni ulovi šljivinih osa (Hoplocampa flava; Hoplocampa minuta).
 
 
 
Ove štetočine prezimljavaju kao larve u zemljištu i imaju jednu generaciju tokom godine. Njihova štetnost se ogleda u tome da ženke polažu jaja u čašićne listiće cvetova, a larve se nakon piljenja ubušuju u tek zametnute plodove. Larve  tokom svog razvića mogu da oštete nekoliko plodova, koji se potom suše i otpadaju.
 
Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju šljivinih osa, dok nagla zahlađenja i periodi sa kišom ometaju njihov let i razvoj.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem šljivinih osa.
 
Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zabranjena!

Comments

There are no comments yet for this post.