Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Pojava imaga repine pipe na starom repištu (Bothynoderes punctiventris)
Pojava imaga repine pipe na starom repištu (Bothynoderes punctiventris)
Na području delovanja RC Kikinda na većini parcela u toku je priprema zemljišta za setvu šećerne repe.
 
Na feromonskim klopkama koje su postavljene na starom repištu registrovano je prisustvo imaga repine pipe (Bothynoderes punctiventris).
 
 
 
 
Štetočina ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u zemljištu u stadijumu imaga na dubini od 20-30 cm.
 
Najveće štete pravi u fazi klijanja i nicanja šećerne repe pa sve do pojave 2-4 prava lista.
 
Porastom dnevnih temperatura u narednom periodu očekuje se masovniji izlazak  imaga repine pipe kao i migracija sa starih na novoposejana repišta.
 
RC Kikinda nastavlja sa monitoringom ove štetočine kao i fenofaze razvoja useva i u narednom periodu pa će blagovremeno  obavestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.
 

Comments

There are no comments yet for this post.