Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 5
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 5
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka; pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).
 
Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima. Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 7,87%.
 
 
 
Od ukupno pregledane 54 pseudotecije u 40 nema formiranih askospora; u 11 je do 25% formiranih askospora, dok je u 3 od 26-50% formiranih askospora.
 
 
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

21.02.2023.

2,01 %

02.03.2023.

3,81%

08.03.2023.

4,24%

16.03.2023.

7,87%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena i u narednom periodu.

Comments

There are no comments yet for this post.