Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo cikade Reptalus panzeri u usevima kukuruza
Prisustvo cikade Reptalus panzeri u usevima kukuruza
Na području delovanja RC Kikinda vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
 
Cikada Reptalus panzeri je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti pod nazivom crvenilo kukuruza.
 
Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice i ima jednu generacije godišnje. Imago se pojavljuje tokom juna meseca i prelazi na biljke kukuruza gde se ishranjuju floemskim sokovima. Često se sreće i na korovskim biljkama kao što je divlji sirak. Ženke polažu jaja na koren kukuruza i larve se hrane na samom kukuruzu.
Ukoliko se posle kukuruza sprovede setva pšenice larve neometano nastavljaju svoj dalji razvoj na korenu pšenice. 
 
U toku vegetacije simptomi crvenila kukuruza ispoljavaju se na svim delovima biljke, ali je posebno izraženo duž lisnog nerva.
 
Kukuruz je dominantna biljka vrsta u regionu Kikinde pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje poštovanje plodoreda odnosno izbegavanje setve pšenice posle kukuruza, jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje brojnost pomenute štetočine u narednoj godini, a samim tim i rizik od pojave crvenila kukuruza.

Comments

There are no comments yet for this post.