Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Preventivne mere u cilju zaštite useva šećerne repe od repine pipe
Preventivne mere u cilju zaštite useva šećerne repe od repine pipe
Na području delovanja RC Kikinda otpočela je setva šećerne repe.
 
Na postavljenim feromonskim klopkama na starim repištima od 21.marta registruju se kontinuirani ulovi repine pipe (Bothynoderes punctiventris).
 
 
 
 
Imago prezimljava u zemljištu na dubini od 20-25 cm na starim repištima i tokom godine razvija jednu generaciju.
 
Kritičan period u razvoju biljaka je od klijanja i nicanja do obrazovanja 2-3 para stalnih listova. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju pomenute štetočine, a glavne štete na biljkama pričinjava imago.
 
Na području delovanja RC Kikinda, brojnost ulovljenih imaga na feromonskim klopkama na starim repištima je znatno veća u odnosu na brojnost ulovljenih imaga tokom prethodnih godina praćenja. Suvo i toplo vreme bez padavina u proteklih nekoliko dana izuzetno pogoduje razvoju repine pipe. 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju preventivne mere kontrole u cilju zaštite novoposejanih repišta a to su sledeće mere:
 
  • kopanje lovnih kanala oko starih repišta dubine 30-50 cm u koje se stavljaju insekticidi u obliku granula u cilju suzbijanja imaga
  • gušća setva šećerne repe po ivičnim delovima parcele

Comments

There are no comments yet for this post.