Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo imaga repine pipe na starom repištu (Bothynoderes punctiventris)
Prisustvo imaga repine pipe na starom repištu (Bothynoderes punctiventris)
Na području delovanja RC Kikinda u toku je priprema zemljišta za setvu šećerne repe.
 
U feromonskim klopkama koje su postavljene na starom repištu, registrovan je prvi ulov imaga repine pipe (Bothynoderes punciventris).
 
 
 
Tokom godine ta štetočina razvija jednu generaciju, a prezimljava u zemljištu u stadijumu imaga. Glavne štete pravi imago koji oštećuje biljke repe u fazi klijanja i nicanja. Kritičan period za šećernu repu je vreme od klijanja i nicanja repe do obrazovanja 2-3 para stalnih listova.
 
Porastom temperature zemljišta i vazduha u narednom periodu očekuje se intenziviranje pojave imaga kao i migracija pomenute štetočine sa starih na novoposejana repišta.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje mere zaštite ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak starih repišta radi utvrđivanja prisustva te štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.