Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe
Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 31-39).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe koji se nalazi u sistemu navodnjavanja, registrovane su pojedinačne pege pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na 1-5% biljaka.
 
 
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje hemijske mere zaštite, nastavlja da prati i u narednom periodu uslove za infekciju od strane pomenutog patogena na osnovu kojih će dati i signal za primenu fungicida u šećernoj repi.

Comments

There are no comments yet for this post.