Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Početak polaganja jaja I generacije kukuruznog plamenca
Početak polaganja jaja I generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitim fazama razvoja lista: od razvijeno 5 listova do razvijeno 9 i više listova (BBCH 14-19).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza na lokalitetu Kikinda ustanovljen je početak polaganja jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Pregledom biljaka kukuruza na naličju listova registrovana su sveža jajna legla na 1% preglednih biljaka.
 
Picture
 
Proizvođačima kukuruza preporučuje se pregled usev merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca u cilju praćenja dinamike polaganja jaja pomenute štetočine. S obzirom na nizak intenzitet napada hemijske mere se za sada ne preporučuju, ali RC Kikinda nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će signalizirati momenat za sprovođenje hemijskog tretmana.

Comments

There are no comments yet for this post.