Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Lisne vaši u ratarskim usevima
Lisne vaši u ratarskim usevima
Na području delovanja RC Kikinda usevi suncokreta i kukuruza se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 12-15), dok se usevi strnih žita nalaze u razvojnoj fazi klasanja i cvetanja (BBCH 51-61). Vizuelnim pregledom pomenutih useva na više različitih lokaliteta registrovano je sporadično prisustvo lisnih vaši (Aphididae).
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Lisne vaši se ubrajaju u grupu veoma značajnih štetočina ratarskih useva i odlikuju sa izrazito visokim potencijalom razmnožavanja. Pomenute štetočine se na našem podneblju javljaju svake godine, pri čemu je intenzitet napada uslovljen prvenstveno klimatskim uslovima, a pre svega temperaturom i relativnom vlažnošću vazduha. Pojedinim vrstama pogoduju različiti klimatski uslovi, pa se tako brojnost crne kukuruzne vaši (Rhopalosiphum padi) snižava usled niske temperature i male vlažnosti vazduha, dok razmnožavanju brestove lisne vaši (Tetraneura ulmi) pogoduje toplo i izrazito suvo vreme. Pored navedenih vrsta u našim agro-ekološkim uslovima u najznačajnije štetočine ratarskih kultura spadaju još: velika žitna vaš (Sitobion avenae), zelena vaš žita (Schizaphis graminum), ružina žitna vaš (Metopolophium dirhodum) i crna repina vaš (Brachycaudus helichrysi).
Pomenute vrste štete uzrokuju isisavanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka, pri čemu jako napadnute biljke zaostaju u razvoju, bivaju manje ili više kržljave, što značajno doprinosi smanjenju visine i kvaliteta prinosa. Pored direktnih šteta, lisne vaš spadaju i u značajne vektore biljnih viroza (npr. virus mozaika kukuruza), te je usled toga poželjno početi sa njihovim praćenjem već u početnim fazama razvoja gajenih useva. Hemijsko suzbijanje treba izvoditi pri postizanju praga štetnosti koji iznosi oko 20-30% napadnutih biljaka, a pritom se očekuje nastavak povoljnih vremenskih prilika za razmnožavanje lisnih vaši. Prilikom pregleda neophodno je utvrditi brojčani odnos predatora (Syrphidae, Coccinellidae) i lisnih vaši, te ukoliko taj odnos iznosi 1:40, hemijski tretman nije potrebno primenjivati.
S obzirom da je vizuelnim pregledom ratarskih useva registrovan nizak intenzitet napada lisnih vaši, RC Kikinda za sada ne preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana za njihovo suzbijanje, ali svakako nastavlja sa praćenjem navedenih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.