Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Štetočine suncokreta
Štetočine suncokreta
Na području delovanja RC Kikinda usevi suncokreta se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitim fazama nicanja i razvoja lista (BBCH 10-14).
 
Picture
 
Picture
 

Vizuelnim pregledom useva suncokreta na više različitih lokaliteta na teritoriji Kikinde registrovano je prisustvo visoke populacije buvača (Phyllotreta spp.). U pitanju je veoma polifagna poljoprivredna štetočina, koja je široko rasprostranjena na našem podneblju. Štete uzrokuje imago koji se hrani kotiledonima i mladim lišćem, te u određenim godinama, pogotovo sušnim, može  pričiniti značajne štete. Štetočina produkuje jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga, koji se pojavljuje s proleća najpre na spontanoj korovskoj flori, a zatim prelazi na gajene biljke praveći karakteristične rupičaste izgrizotine. Do ekonomski značajnih šteta naročito može doći na biljkama u nicanju.

I pored značajne brojnosti buvača na usevima suncokreta, vizuelni pregledi nisu ukazali na veće ekonomske štete, te se stoga ne preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana. Hemijski tretman treba obaviti ukoliko se konstatuje da je oštećeno preko 10% lisne mase. 

S obzirom da su vremenski uslovi u prethodnom periodu značajno pomerili datum setve suncokreta, te da se mnogi usevi i dalje nalaze u početnoj fazi razvoja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva suncokreta i pregled biljaka na prisustvo pomenute štetočine, pogotovo ako su u pitanju usevi u fazi nicanja.

Takođe, pred pomenute štetočine, vizuelni pregled useva suncokreta ukazao je i na sporadično prisustvo lisnih vaši na naličju listova (Aphididae), čija trenutna brojnost ne ukazuje na neophodnost sprovođenja hemijskog tretmana.

RC Kikinda će i u narednom periodu nastaviti sa praćenjem štetnih organizama u usevima suncokreta i signaliziraće provovremeni momenat za sprovođenje hemijskog tretmana.

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.