Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Šljivina vaš kovrdžalica
Šljivina vaš kovrdžalica
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja: od kraja cvetanja do početka razvoja ploda (BBCH 67-70).
Vizuelnim pregledom zasada šljive na lokalitetu Kikinda registrovana je pojava šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi).
Larve pomenute štetočine registrovane su u niskoj populaciji na naličju mladog lišća. Vrsta je značajna štetočina šljive i rasprostranjena je svugde gde se gaji šljiva. Pored direktnih šteta, koje larve uzrokuju sisanjem biljnih sokova iz cvetnih peteljki i mladog lišća, vrsta nanosi i indirekte štete, jer je prenosilac fitopatogenih virusa poput šarke šljive ((Plum plox virus). Štetočina prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se tokom proleća pile larve koje napadaju tek raspukle pupoljke i mlado lišće, a usled jačeg napada dolazi do kovrdžanja lišća.
 
Picture
 
S obzirom na nizak stepen napada RC Kikinda za sada ne preporučuje sprovođenje hemijskih tretmana, ali se nastavlja sa praćenjem pomenute štetočine.
 
Sprovođenje hemijskih tretmana je strogo zabranjeno tokom cvetanja šljive.

Comments

There are no comments yet for this post.