Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Sprovođenje mera kontrole u cilju suzbijanja kukuruzne zlatice pre setve kukuruza
Sprovođenje mera kontrole u cilju suzbijanja kukuruzne zlatice pre setve kukuruza
Na području delovanja RC Kikinda u narednom periodu očekuje se početak setve kukuruza koji je u našem okrugu dominantna kultura pored pšenice i suncokreta.
 
U toku 2013. i 2015. godine na pojedinim parcelama pod kukuruzom u monokulturi, registrovani su simptomi oštećenja od kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera).
 
Kukuruzna zlatica je štetočina čija dužina tela iznosi 4,2-6,8 mm i boje tela žute do zelene. Pipci mužjaka su duži nego kod ženke, dok ženka ima veći abdomen od mužjaka. Jaja su ovalnog oblika bledožute boje.
 
Štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta u zemljištu na dubini oko 10 cm. Ženka polaže jaja u zemlji na parcelama pod kukuruzom. Piljenje larava odvija se sredinom maja, larve žive u zemljištu i prolaze kroz tri larvena stadijuma. Pojava prvih imaga odvija se početkom juna i prvo se pojavljuju mužjaci ove štetočine.
 
Glavne štete pričinjavaju larve hraneći se na korenu, korenovim dlačicama, a potom i primarnim korenom. Usled ishrane larvi, vrat korena se povija, dolazi do poleganja biljaka koje dobijaju karakterističan izgled u vidu ,,guščijeg vrata,,.
Imago se hrani listom kukuruza praveći beličaste uzdužne pruge. Takva oštećenja na listu podsećaju na oštećenja koja pravi žitna pijavica (Lema melanopus). U vreme cvetanja kukuruza imago se hrani polenom i svilom usled čega dolazi do pojave rehuljavih klipova i smanjenja prinosa kukuruza.
 
Navažnija mera u borbi protiv kukuruzne zlatice je  PLODORED pa se proizvođačima pri odabiru parcele za kukuruz preporučuje da izbegavaju setvu u monokulturi.
 
 
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.