Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Pojava cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Pojava cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Vizuelnim pregledom vinove loze, lokalitet Iđoš, sa naličja listova registrovano je prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus.
 
 
 
 
 
Cikada Scapoideus titanus ima jednu generaciju godišnje i izrazit je monofag što znači da svoje razviće isključivo završava na vinovoj lozi. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja na vinovoj lozi prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.  Prezimljava u stadijuma jaja ispod kore lastara, a u našim agroekološkim uslovima početak piljenja larvi nastupa tokom maja meseca, a odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna i ostaju u vinogradima sve do septembra.

 

Direktne štete od ishrane cikada su zanemarljive ali su indirektne štete, kao vektori fitoplazme Flavescence doree (FD), izuzetno značajne.

Na zaraženim čokotima pupoljci u proleće ne kreću ili kreću kasnije od zdravih i rast lastara je usporen. Internodije na zaraženim lastarima su kraće, a lastari ne odrvene u potpunosti i izmrzavaju tokom zime. Zaraženo lišće je čvrsto i krto i uvija se po ivici. Kod belih sorti listovi postaju žuti, a kod crvenih dobijaju intenzivniju crvenu boju. Često dolazi i do nekroze cvasti, tako da nema formiranja grozdića ili su oni rehuljavi, smežurani i lošijeg kvaliteta.

Da bi cikade postale infektivne najpre se moraju hraniti na zaraženim čokotima nekoliko sati. Zatim, mora da prođe inkubacioni period koji traje 21 dan. Uzimajući u obzir ove činjenice tek larve trećeg razvijnog stupnja mogu da prenesu fitoplazmu i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

 

S obzirom da se nalazimo na početku piljenja larvi ove štetočine, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kikinda nastavlja praćenje cikade i signaliziraće pravo vreme za izvođenje tretmana.

Comments

There are no comments yet for this post.