Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje useva pšenice
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom ozime pšenice na lokalitetima Kikinda, Banatska Topola i Novi Kneževac usevi se nalaze u fenofazama razvoja listova; od dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp.), dok simptomi sive pegavosti lista (Septoria tritici) nisu registrovani.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:
 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Tenor

BBCH 12-13

2

0

1

Banatska

Topola

Simonida

BBCH 14

0

0

4

Novi Kneževac

NS 40S

BBCH 12-13  

0

0

0

 
 
 
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja navedenih patogena.
 
Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae). U cilju suzbijanja navedenih štetočina, RC Kikinda dao je preporuku 24.10. (vidi preporuku).
 
Na pojedinim parcelama primećena je aktivnost poljskih glodara (Apodemus sylvaticus -poljski miš).
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela i ukoliko se ustanovi preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (a.m.cink-fosfid; a.m. bromadiolon gotovi mamci).
Prilikom primene mamaka i postavljanja u rupe, obavezno je njihovo zatrpavanje kako ne bi došlo do trovanja divljači.
 

Comments

There are no comments yet for this post.