Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Bela trulež suncokreta
Bela trulež suncokreta
Bela trulež suncokreta ( Sclerotinia sclerotiorum ) je obolenje koje se javlja na suncokretu i na drugim osetljivim biljkama kao što su soja, uljana repica i to zbog učestalog gajenja na istoj parceli.
Obilaskom i pregledima useva suncokreta konstatovano je prisustvo na parcelama suncokreta u manjoj ili većoj brojnosti bele truleži, pogotovo na suncokretima koji su posejani ranije.
 
Korenska forma je jedan od oblika bele truleži suncokreta i redovno se može naći na pojedinim biljkama skoro na svakoj parceli pod suncokretom.
Drugi tip je stabljičina forma koja se javlja na samom stablu i treća forma je bela trulež glavice suncokreta koja je naročito izražena u vlažnijim godinama.
 
Bela trulež na suncokretu se može javiti na početku razvoja suncokreta u vidu propadanja semena (palež klijanaca ), a obično se javlja u godinama kada posle setve suncokreta nastane duži period prohladnog i vlažnog vremena. Zahvaćena tkiva su u početku prekrivena belom navlakom micelije parazita koja ubrzo nestaje zbog naseljavanja ovih mesta saprofitnom mikroflorom.
 
Korenska forma bele truleži javlja se od početka butonizacije pa sve do kraja vegetacije suncokreta. Uvelost listova, praćena prevremenim uvenućem biljaka je prvi spoljni simptom koji se lako uočava u polju. Na prizemnom delu stabla obolelih biljaka dolazi do nekroze tkiva, koja postaje mrke boje. U uslovima velike vlage ( velika količina padavina ) kakva je bila ove godine pogotovo juli mesec i početak avgusta, na prizemnom delu stabla obrazuje se prvo snežno bela vunasta navlaka od micelije gljive. Zaražena tkiva se razmekšavaju i trunu pa se delovi stabla i korena lako odvajaju od srži. Kasnije se na površini i u unutrašnjosti tkiva formiraju krupne sklerocije ( organi gljive pomoću kojih prezimi u zemljištu ).
 
Stabljičina forma se obično počinje uočavati kada već dođe do lomljenja gornjeg dela biljaka. Pre toga se zaraza uočava na najkrupnijem lišću i lisnim drškama koje postaje mrke boje i na njima se u vlažnijim godinama obrazuje beličasta micelija i sklerocije.
 
Bela trulež na glavama suncokreta se obično javlja krajem cvetanja i kasnije. Mrke ugnute pege su prvi simptomi, u okviru pega se tkivo razmekšava i počinje da truli, dok se između semenki obrazuje gusta bela vunasta micelija gljive.
 
Sklerocije predstavljaju osnovni izvor inokuluma koji se održava u zemljištu. Mogu biti vitalne u zemljištu nekoliko godina. Sklerocije koje ostaju u zaraženim ostacima stabla suncokreta bolje održe vitalnost nego one u zemljištu.
 
Širenju parazita bele truleži ove godine ( pogodovale su velike količina padavina koje su se poklopile sa osetljivom fazom suncokreta u kojoj je tada bio ( od butonizacije, cvetanja pa sve do nalivanja zrna).Na lokalitetu Kikinde od 20.jula do 9.avgusta palo je 113,8 mm padavina, lokalitet Banatska Topola izmereno je 120,4 mm.
 
Najefikasnija mera zaštite je plodored (duži niz godina 5-6 ne gajiti suncokret na istoj parceli), setva otpornijih hibrida suncokreta, mere agrotehnike.
 
    
velika slika                       velika slika
 
 
    
velika slika                        sklerocije unutar stabla
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.