Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Cikada Scaphoideus titanus
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze se nalaze u fazi razvoja BBCH 75 (bobice veličine graška, grozdovi obešeni). Vizuelnim pregledom vinove loze na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze).
 
Picture
 
U cilju prevencije pojave zlatastog žutila vinove loze neophodno je sprovoditi sledeće zaštitne mere:
  • stalni sanitarni pregled zasada
  • uklanjanje obolelih biljaka
  • uništavanje divlje loze u neposrednoj blizini proizvodnih zasada
  • suzbijanje korova
  • krčenje napuštenih zasada vinove loze
Za suzbijanje larvi Scaphoideus titanus preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:
  • Todome 24 SC (buprefozin+fenpiroksimat) 0,1%
  • Elisa (buprofezin) 0,06%
  • Talstar 10 EC (bifentrin) 0,05%
Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)
Na području delovanja RC Kikinda, lokalitet Kikinda u zasadu šljive prati se biologija šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).
Šljivin smotavac predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina šljive. Štetočina se razvija prvenstveno na šljivi, a najveće štete izazivaju gusenice druge generacije kada plodovi dostignu puni porast.
Pojava odraslog imaga prezimljujuće generacije šljivinog smotavca na feromonskim klopkama utvrđena je u zasadu 08.04. na 61,39 DDC od 01.01.
Maksimum leta ove generacije konstatovali smo 01.05. na 155,76 DDC od 01.01. ili 94,37 DDC od biofiksa i tada je na klopci uhvaćeno 82 leptira šljivinog smotavca. Do 12.05. beležimo veće vrednosti uhvaćenih leptira na klopkama (u proseku 20-34 leptira po klopci).
Prva položena jaja na zelene plodove šljive primetili smo 09/10.05. na 232,67 DDC od 01.01. ili na 171,28 DDC od biofiksa. Na položenim jajima je došlo do promene boje, ali prva piljenja i pojava larava nije zabeležena.
U narednom periodu od 18.05.-21.05. beležimo još jedan pik leta šljivinog smotavca da bi posle tog perioda brojnost uhvaćenih leptira iznoslila u proseku 4 imaga po klopci.
U zasadu šljive je 20.06. konstatovan ponovo veći ulov na klopkama (19 imaga) na 610,73 DDC od 01.01. ili na 549,34 DDC od biofiksa.  Položena jaja na plodove šljive primetili smo 26.06. na 628,34 DDC od 01.01.
Preporuka proizvođačima je da se u zasadima šljiva uradi insekticidni tretman, insekticidima koji imaju ovicidno - larvicidno delovanje.
      
Velika slika - Metos u zasadu šljive
 
Velika slika - sveže položeno jaje (26.06.)
 
Velika slika - jaje položeno ranije (promena boje)
 
Velika slika  - faza ,, crna glava ,, ubušenje u plod
Jabučni smotavac (Carpocapsa pomonella)
Na području delovanja RC Kikinda u zasadu jabuke prati se dinamika i brojnost jabučnog smotavca (Carpocapsa pomonella).
Prvi ulovi na feromonskim klopkama u zasadu registrovani su 23.04. na 90,82 DDC počev od 01.01.
U narednom periodu do 02.05. beležimo pojedinačne ulove na feromonskim klopkama da bi od 03.05. - 05.05. utvrdili pik leta prezimljujuće generacije jabučnog smotavca u zasadu na 197,74 DDC od 01.01. ili 110,4 DDC od biofiksa.
Prva položena jaja na listove jabuke utvrdili smo 09.05. na 224,49 DDC od 01.01. ili na 137,15 DDC od biofiksa.
U toku juna meseca (15.06.) dolazi do pojave druge generacije jabučnog smotavca u zasadu i 25.06. registrujemo prva novopoložena jaja na plodove jabuke na 663,64 DDC od 01.01. ili na 576,3 DDC od biofiksa.
Druga generacija jabučnog smotavca uglavnom polaže jaja na plodove jabuke, ređe na listove. Gusenice se ubušuju u plodove gde se razvijaju i posle toga napuštaju plod i odlaze na ulutkavanje.
jaje jabučnog smotavca na plodu
Velika slika  jaje (25.06.)
 
U narednom periodu sledi intenzivnije polaganje jaja u zasadima jabuka i proizvođačima se preporučuje da urade tretman kombinacijom insekticida :
Rimon (a.m. novaluron) + Mospilan (a.m. aceamiprid)
Lisne vaši ( Aphididae spp.)
U voćarskim zasadima primećeno je prisustvo lisnih vašiju ( Aphididae spp. )
 
(Hyalopterus pruni)
                  
Lisne vaši na jabuci
Šljivin smotavac ( Grapholita funebrana )
Embrionalni razvoj  ( Grapholita funebrana ) šljivin smotavac na plodu šljive
 
Velika slika   ( 11.05.2012.)
 
 
Velika slika   ( 15.05.2012.)
promena boje
 
Velika slika    ( 21.05.2012.)
faza razvoja ,, crna glava ,,
Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)
Na području delovanja RC Kikinda, lokalitet Kikinda prati se biologija šljivinog smotavca. U ovom periodu pratimo polaganje jaja na plodove šljive i promene koje se dešavaju na obeleženim jajima (promena boje).
U narednom periodu očekuje se početak piljenje larava na našem lokalitetu.
 
Velika slika  (11.05.2012.)
 
Velika slika   (15.05.2012.)
 
Velika slika   (15.05.2012.)
Mineri okruglih mina (Leucoptera scitella)
Na području delovanja RC Kikinda, na lokalitetu Kikinde u zasadu jabuke gde se prati dinamika leta minera okruglih mina (Leucoptera scitella) uočena je pojava prvih okruglih mina na listovima jabuke.
Prvi imago leptira minera na klopkama registrovan je 27.04., a maksimalan let bio je u periodu od 02.-03. maja.
Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade i ukoliko ustanove prisustvo mina na listovima urade insekticidni tretman preparatom :
- Insegar 25 WG (a.m. fenoksikarb )   0,06 %
 
Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)
RC Kikinda prati pojavu i dinamiku leta šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) na lokalitetima Kikinde i Novog Kneževca.
Na lokalitetu Kikinde prvi ulov šljivinog smotavca zabeležen je 11.04. na 60,54 DDC, a maksimalan ulov je bio 01.05. na 152,93 DDC.
Na lokalitetu Novog Kneževca prvi ulov smotavca utvrđen je 12.04. na 41,07 DDC, dok je maksimalan ulov bio 30.04. na 111,07 DDC.
Šljiva se nalazi u fenofazi BBCH 75 ( plod je dostigao veličinu polovine svoje krajnje veličine ) i u toku je polaganje jaja šljivinog smotavca.
 
 
 
Koštičave voćne vrste

Šljiva

  • Na lokalitetu Kikinde, na feromonskim klopkama prati se let šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ), prvi ulovi registrovani su 08.04., a sa porastom dnevnih temperatura raste i brojnost ulovljenih imaga. Brojnost i dinamika leta ove štetočine može se pogledati na terenskim rezultatima 2012

         

Breskva

  • U zasadu brekve, prati se brojnost breskvinog smotavca ( Cydia molesta ). Prvi ulovi štetočine uočeni su 30.03., ali za sada se hvataju pojedinačni primerci breskvinog smotavca. Za sada nije registrovano prisustvo breskvinog moljca (Anarsia lineatella)