Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma se nalaze  u fazi bokorenja  (BBCH 27-29).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista  ječma  (Pyrenophora teres),  pepelnice žita Erisyphe graminis) ,  sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo – cygni).

 

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet/Sorta

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

Erysiphe graminis

Ramularia collo cygni

 

Stara Moravica

Bravo

 24. četvrto stablo vidljivo

35

2

63

0

Zobnatica

Nectaria

 29. devet i više  stabala vidljivo

77

1

9

0

Bačka Topola

Bosut

27. sedam stabala vidljivo

53

1

12

2

 

                   

Simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti

 

Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja  (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice  žita (Erisyphe graminis)  i simptoma  rđe (Puccinia spp.).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet/Sorta

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Stara Moravica

Katarina

24. četvrto stablo vidljivo

1

36

89

Bačka Topola

Bc Anica

25. peto stablo vidljivo

1

0

32

Zobnatica

Sosthene

24. četvrto stablo vidljivo

1

0

20

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 
Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 6 do 9 i više stabaoca vidljivo (BBCH 26-29).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista  ječma  (prouzrokovač Pyrenophora teres)  na 23-45% biljaka i simptoma pepelnice (prouzrokovač Erisyphe graminisna 6-23%  biljaka.

 

 

Simptomi mrežaste pegavosti i pepelnice

 

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi 3 do 4 stabla vidljivo (BBCH 23-24). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo simptoma  rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) na 6% biljaka (kao pojedinačne pustule), simptoma pepelnice  (prouzrokovač Erisyphe graminis na 25%  biljaka kao  i simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) na 6-9 % biljaka.

 

 

Simptom pepelnice  Simptom sive pegavosti lista

 

Simptom rđe

 

 

Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 5-7 stabaoca vidljivo (BBCH 25-27). Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma  (prouzrokovač Pyrenophora teres)  na 19-37% biljaka i simptoma pepelnice (prouzrokovač Erisyphe graminisna 1-15% pregledanih biljaka.

 

Simptom mrežaste pegavosti ječma

 

 

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi 3 lista razvijeno do početnih faza bokorenja ( BBCH 13-23) Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo prouzrokovača rđe ( Puccinia spp. ) na 5% biljaka (kao pojedinačne pustule), kao i simptomi pepelnice  (prouzrokovač Erisyphe graminis na 19% pregledanih biljaka kod osetljivog sortimenta, sorta Katarina, faza razvoja:3 stablo vidljivo .

 Na ostalim pregledanim usevima ozime pšenice nismo uočili simptome prouzrokovača biljnih bolesti na lisnoj masi.  

 

   

 

Simptom pepelnice                 Simptom rđa spp.

 

Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimog ječma
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 3-5 stabaoca vidljivo ( BBCH 23-25). Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma  ( prouzrokovač Pyrenophora teresna 10-22% biljaka i simptoma pepelnice ( prouzrokovač Erisyphe graminis) na 1-7% pregledanih biljaka.
 
   
 
 
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma vizuelnim pregledom je utvrđeno širenje simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres) u odnosu na prošli pregled:
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

20.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

41

6.03.2017.

26.šesto stablo vidljivo

52

14.03.2017.

28.osmo stablo vidljivo

69

 
Na lokalitetima Stara Moravica i Zobnatica, u usevima ozime pšenice registrovano je širenje simptoma  sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) kao i prisustvo simptoma rđe  (Puccinia spp.):
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

20.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

1

6.03.2017.

23.treće stablo vidljivo

0

0

10

14.03.2017.

24. četvrto stablo vidljivo

0

0

21

Katarina

3.02.2017.

13. tri razvijena lista

0

0

7

13.02.207.

14.četiri razvijena lista

0

0

12

21.02.2017.

14.četiri razvijena lista

0

0

15

3.03.2017.

21.vidljivo prvo sekundarno stablo

0

0

18

15.03.2017.

23. treće stablo vidljivo

1

0

25

 
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

20.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

41

 
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu ozime pšenice (sorta: Katarina, površina: 91 ha, vreme setve: 9.10.2016.), vizuelnim pregledom (21.02.)  registrovano je širenje simptoma  sive pegavosti lista strnih žita  (prouzrokovač Septoria tritici), dok tokom vizuelnih pregleda (20.02.) na lokalitetu Zobnatica (sorta: Sosthene, površina: 56 ha, vreme setve: 18-25.10.2016.),  utvrđeni su tek početni simptomi sive pegavosti lista strnih žita.
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

20.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

1

Katarina

3.02.2017.

13. tri razvijena lista

0

0

7

13.02.207.

14.četiri razvijena lista

0

0

12

21.02.2017.

14.četiri razvijena lista

0

0

15

 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

 
 
 
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu ozime pšenice (sorta: Katarina, površina: 91 ha, vreme setve: 9.10.2016.), vizuelnim pregledom (3.02.)  su  registrovani simptomi  sive pegavosti lista strnih žita  (prouzrokovač Septoria tritici), dok tokom vizuelnih pregleda (6.02.) na lokalitetu Zobnatica (sorta: Sosthene, površina: 56 ha, vreme setve: 18-25.10.2016.),  nisu registrovani simptomi prouzrokovača bolesti.
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

   22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

Katarina

3.02.2017.

   13. tri razvijena lista

0

0

7

 
       
 
 
Kao posledica kontinuiranih,  izrazito niskih temperatura u proteklom periodu, došlo je do sušenja vršnih delova lista kako kod pšenice, tako i kod useva ozimog ječma.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno širenje simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

01.11.2016.

  13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

  21.početak bokorenja vidljivo  prvo      

       sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

  23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

  24. četvrto stablo vidljivo

38

 
 
Na lokalitetu Lovćenac, u usevu ozime pšenice (sorta: Solehio, površina: 90 ha, vreme setve: 6.10.2016.), vizuelnim pregledom (14.12.)  su  registrovani   simptomi  rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) i sive pegavosti lista strnih žita  (prouzrokovač Septoria tritici).
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

24.11.2016.

  14. četiri razvijena lista

1

2

0

14.12.2016.

  22.drugo stablo vidljivo

1

0

4

 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
 
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno širenje simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

01.11.2016.

  13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

  21.početak bokorenja vidljivo  prvo  sekundarno    

        stablo

12

21.11.2016.

  23.treće  stablo vidljivo

28

 
Na lokalitetu Lovćenac, u usevu ozime pšenice (sorta: Solehio, površina: 90 ha, vreme setve: 6.10.2016.), vizuelnim pregledima je registrovana pojava  simptoma  rđe (prouzrokovač Puccinia spp. i pepelnice strnih žita (prouzrokovač Erysiphe graminis).
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

24.11.2016.

  14. četiri razvijena lista

1

2

 
Simptomi Puccinia spp.
Puccinia spp.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.
 
Stanje u usevima ozime pšenice
Vizuelnim pregledima useva ozimih strnih žita , na području delovanja RC Bačka Topola, u periodu od 27.-31.03.2015., utvrđeno je prisustvo simptoma prouzrokovača biljnih bolesti (tabelarni prikaz) :
 

Lokalitet

Sorta

Datum očitavanja

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Puccinia spp.

Septoria tritici

zaražene biljke (%)

zaražena lisna površina (%)

zaražene biljke (%)

zaražena lisna površina (%)

 

Bačka Topola/

Stara Moravica

 

 

 

Katarina

22.12.2014.

23. treće stablo vidljivo

40

1

20

2

13.02.2015.

24.četvrto stablo vidljivo

57

2

59

20

19.03.2015.

30.početak rasta stabljike

46

1

93

15

24.03.2015.

31.prvo kolence najmanje je 1 cm iznad kolenca bokorenja

Tretman fungicidom

(dostignut prag štetnosti za Puccinia spp.)

 

Bačka Topola/

Krivaja

 

 

 

 

Zvezdana

22.12.2014.

23. treće stablo vidljivo

10

1

20

1

13.02.2015.

24.četvrto stablo vidljivo

20

1

52

10

19.03.2015.

24.četvrto stablo vidljivo

1

1

100

20

31.03.2015.

31.prvo kolence najmanje je 1 cm iznad kolenca bokorenja

1

1

100

20

 

22.12.2014.

23. treće stablo vidljivo

30

1

35

3

 

13.02.2015.

24.četvrto stablo vidljivo

35

1

65

15

Bačka Topola/

Novo Orahovo

Simonida

18.03.2015.

25.peto stablo vidljivo

1

1

100

25

27.03.2015.

31.prvo kolence najmanje je 1 cm iznad kolenca bokorenja

1

1

100

35

 

Puccinia spp. (prouzrokovač rđe pšenice)

Preporuka za proizvođače: redovnim obilaskom parcela utvrditi prisustvo simptoma prouzrokovača biljnih bolesti, i pratiti njihovo širenje.Početkom intenzivnog rasta pšenice (od prvog kolenca, BBCH 31.), uz prisustvo osetljivog sortimenta, sa simptomima prouzrokovača rđe pšenice prisutnim na više od 10% biljaka, neophodna je primena nekih od sl.fungicida:

  •  Falcon(a.m. tebukonazol +triadimenol +spiroksamin), 0,6l/ha

  • Amistar extra (a.m. azoksistrobin +ciprokonazol) 0,75 l/ha

  • Sphere ( a.m. trifloksistrobin +ciprokonazol) 0,5 l/ha

  • Alto combi ( a.m. karbendazim + ciprokonazol) 0,5 l/ha

  • Opus team (a.m. fenpropimorf +epoksikonazol) 1 l/ha

  • Antre  (a.m. tebukonazol+ karbendazim), 1,5l/ha

  • Cello(a.m.tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1-1,25 l/ha

Septoria tritici (prouzrokovač sive pegavosti lista strnih žita)

 

Na 100% pregledanih biljaka ,na navedenim sortama, utvrđeno je prisustvo infekcionog materijala, tj. simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici), prikazani podaci odnose se na zaraženu lisnu površinu u % na prvom listu prvog kolenca(konstatovano je vertikalno širenje). Prag štetnosti za ovog patogena je 10% biljaka sa simptomima , kada je pšenica u fazi drugog kolenca (BBCH 32.)

 

Videti preporuku od 23.03.2015.

1 - 10 Next