Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozimog ječma
Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja, 3-6 stabala razvijeno (BBCH 23-26).

Tokom vizuelnih pregleda useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 95% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 35% biljaka i simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 1% biljaka.

                

simptomi mrežaste pegavosti ječma

simptomi pepelnice

Najveći procenti biljaka sa simptomima bolesti uočeni su u usevima iz ranijih rokova setve koji su najrazvijeniji i najbujniji.

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

Takođe registrovano je i prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od poljskih glodara na rubnim delovima parcela (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po  hektaru, preporučuje se primena registrovanih rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.  

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.