Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozimog ječma
Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja, 6-9 i više  stabala razvijeno (BBCH 26-29).

Ozimi ječam_faza razvoja

Tokom vizuelnih pregleda useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 100% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 30% biljaka, simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) i rđe ječma (Puccinia hordei) na do 1% biljaka.

              

Simptomi mrežaste pegavosti ječma Velika slika

Simptom pepelnice ječma

Izuzetno visok procenat zaraženih biljaka ječma sa prouzrokovačem mrežaste pegavosti lista ječma posledica je tradicionalnog gajenja ječma na većim površinama, rane  setve, uskog plodoreda, gustog  sklopa  i intenzivnog đubrenja.  

Sve navedeno upućuje da je neophodan oprez i redovno prisustvo proizvođača na parcelama.

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

Takođe registrovano je i prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po  hektaru, preporučuje se primena registrovanih rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.  

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.