Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja, 4 do 5 sekundarna stabla razvijeno (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 16% biljaka i rđe ječma (Puccinia hordei) na do 3% biljaka, dok simptomi sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) nisu registrovani.

simptomi mrežaste pegavosti ječma

Takođe, registrovano  je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) se registruje u vrlo niskoj brojnosti.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  od 3 do 5 stabla razvijeno (BBCH 23-25) .

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice se, u poređenju sa prethodnim pregledima, registruje povećanje broja biljaka sa simptoma bolesti.  Simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) uočeni su na do 38 % biljaka. Simptomi lisne rđe pšenice (Puccinia recondita), na jednoj od parcela na kojima su vršeni pregledi, uočeni su na 45% biljaka, dok je na ostalim pregledanim parcelama procenat biljaka sa simptomima navedenog patogena dosta niži. Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), registrovani su na jednom lokalitetu i to na do 35% biljaka.

simptomi pepelnice

simptomi rđe lista pšenice

Takođe, tokom pregleda pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na do 5% biljaka.

Prisustvo poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljskih voluharica ( Microtus arvalis ) registrovano je u niskoj brojnosti.

aktivne rupe od poljskih glodara

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi početka bokorenja, 3-4 sekundarna stabla razvijeno (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 15% biljaka, dok simptomi  sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) i rđe ječma (Puccinia hordei) nisu uočeni.

simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti ječma

Takođe, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 35% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno. Prognozirano hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) nije registrovano.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Zdravstveno stanje pšenice

 Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  3 - 4 stabla razvijeno (BBCH 23-24).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice, u poređenju sa prethodnim pregledom (23.11.2022.), uočeno je povećanje procenta biljaka sa simptomima bolesti. Simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis), su uočeni na 5-35 % biljaka, simptomi lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na 5- 15% biljaka, a simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici na do 30% biljaka. Intenzitet zaraze bolestima se dosta razlikuje i zavisi od datuma setve, lokaliteta, sortimenta i primenjenih agrotehničkih mera.

simptomi pepelnice na pšenici

simptomi sive pegavosti lista pšenice

simptomi rđe pšenice

Tokom pregleda useva pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae).

U usevima ozime pšenice, registrovane su pojedinačne aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus), koji su počeli naseljavanje na strninama, a kolonije i ulazni otvori poljske voluharice (Microtus arvalis) za sada nisu registrovani.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.
Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  2-3 stabla razvijeno ( BBCH 22-23 ).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovani su simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis), na do 9 % biljaka, lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 2% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici nisu registrovani.

simptomi pepelnice

simptomi rđe pšenice

Takođe, tokom pregleda pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na pojedinačnim biljkama.

U usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) .

Hemijske mere se ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi početka bokorenja, 2-3 sekundarna tabla razvijeno (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 45% biljaka.

simptomi mrežaste pegavosti

Simptomi mrežaste pegavosti pojavljuju se na listovima, kao duguljaste ili eliptične pege, mrke boje, koje mogu biti pojedinačne ili se spajaju između sebe. Kasnuje se u okviru njih uočavaju tamne linije, koje liče na mrežu. Oko formiranih pega javlja se hloroza. Gljiva se prenosi semenom i zaraženim biljnim ostacima.

Ovaj patogen se javlja svake godine, u različitom intenzitetu, u zavisnosti od osetljivosti sorti, količine infektivnog potencijala i uslova sredine (vlažno i prohladno vreme odgovara patogenu).

U usevima ječma, nisu registrovani simptomi  sočivaste pegavosti ječma, (Rhynchosporium secalis), pepelnice žita (Erysiphae graminis) i rđe ječma (Puccinia hordei)

Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), na do 8% biljaka. Prognozirano hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) nije uočeno.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi rasta stabljike, do prvog kolenca (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledima useva  pšenice,  registruju se simptomi bolesti uglavnom na starijim listovima, i to:

-        Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), na 5 do 64%  biljaka,

-        Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis), na 3 do 53% biljaka

-        Simptomi rđe pšenice (Puccinia recondita), na pojedinim parcelama na do 6% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae), u niskim brojnostima. Prisustvo cikada (Cicadellidae), u usevima strnih žita nije registrovano. Registruju se i položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

Sledeće nedelje se očekuje ulazak biljaka u fazu drugog kolenca kada se i preporučuje pregled na prisustvo biljnih bolesti.

Epidemijski prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa simptomima bolesti u fazi drugog kolenca.

simptomi pepelnice

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze  u različitim fazama bokorenja. Ječmovi se nalaze u fazi formirano 6-7 sekundarnih stabala (BBCH 26-27), a pšenice se nalaze u fazi formirano 5-6 sekundarnih stabala (BBCH 25-26).

usev pšenice

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice,  registruju se simptomi bolesti, u različitom intenzitetu napada, u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera i sortimenta. Simptomi bolesti se registruju i dalje samo na donjim listovima.

U usevima ječma,  vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 52% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 44% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka.

U usevima pšenice, vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 24% do 64% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na od 20% do 44% biljaka i rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 4% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae),u niskim brojnostima. Prisustvo cikada (Cicadellidae) u usevima strnih žita nije registrovano.

Takođe, u usevima ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara u niskom intenzitetu napada. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima kontinuiran pregled useva strnih žita, radi utvrđivanja njihove brojnosti i momenta primene rodenticida. Kritične brojnosti glodara, kada se primenjuju registrovani rodenticidi možete pogledati u prilogu od 10.3.

početni simptomi rđe i sive pegavosti pšenice

siva pegavost lista pšenice

mrežasta pegavost ječma

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja stnih žita.

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području RC Vrbas, izvršen je vizuelni pregled semenskih i merkantilnih pšenica sa nekoliko lokaliteta. Pšenice se trenutno nalaze u fenofazi razvoja po BBCH skali 73 (rana mlečna zrelost).  Pregledom je registrovano prisustvo sive pegavosti lista pšenice , Septoria tritici, pepelnice na stablu i listovima, Erysiphae spp. Rđa pšenice, Puccinia striiformis. registrovana je u netretiranom delu ogleda. 

Prikaz procenata obolelih biljaka na proizvodnim parcelama:

Datum Lokalitet Sorta Septoria spp.  %  biljaka sa simptomom Erysiphae spp. %  biljaka sa simptomom Puccinia spp. %  biljaka sa simptomom
31.5.2017. Srbobran NS 40 S 10 20 0
31.5.2017. Srbobran RENESANSA 0 15 0
31.5.2017. Srbobran EVROPA 0 25 0
31.5.2017. Srbobran ZVEZDANA 0 5 0
31.5.2017. Srbobran ILINA 0 15 0
31.5.2017. Srbobran POBEDA 0 0 0
31.5.2017. Srbobran NATAŠA 10 0 0
31.5.2017. Srbobran FUTURA 15 0 0
31.5.2017. Srbobran SIMONIDA 0 0 0
3.6.2017. Vrbas FARMER 10 10 0
1.6.2017. Bečej SOFRU 0 0 0
1.6.2017. Bečej INGENIO 0 0 0
1.6.2017. Bečej JULIE 0 0 0
1.6.2017. Kula NS 40 S 0 0 0
1.6.2017. Kula FALADO 0 0 0
1.6.2017. Kula ILICO 0 0 0
 
Monitoringom sortnih ogleda pšenice, registrovani su simptomi rđe pšenice, Puccinia striformis, na sorti Komarom, na 10% biljaka( prvi simptomi rđe pšenice na ovoj sorti,registrovani su tek 25.5) . Tokom ranijih vizuelnih pregleda, simptomi rđe nisu uočeni.
 
NETRETIRANI DEO SA SIMPTOMIMA RĐE PŠENICE
TRETIRANI DEO PŠENICE ISTE PARCELE
 
Zdravstveno stanje strnih žita
Na području RC Vrbas, strna žita se nalaze u fazi od razvijena dva lista do faze bokorenja-razvijena tri sekundarna stabla (12 - 23 BBCH). Na pregledanom usevu ječma, sorta Bosut, prisutni su početni simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 60% pregledanih biljaka. Na usevima pšenice registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 20 do 40% biljaka. Na svim usevima pšenice i ječma registruju se  izmrzavanje vršnih delova listova kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu.
 

Usev/sorta

Lokalitet

BBCH skala

Datum setve

% NAPADNUTIH BILJAKA

Ječam/Bosut

Lipar

23

30.9.2016.

60 % Pyrenophora teres

Pšenica/Zvezdana

Srbobran

12

30.10.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Ilina

Srbobran

12

19.11.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Evropa

Srbobran

13

5.11.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Renesansa

Srbobran

15

20.10.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Farmer

Vrbas

23

15.10.2016.

40%

Septoria tritici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ječam Bosut, Lipar

pšenica, Zvezdana, Srbobran

1 - 10 Next