Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja, oko 5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 40 do 50 % biljaka, rđe pšenice (Puccinia recondita) na 20 do 60% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 4 do 40% biljaka.

simptomi pepelnice i rđe pšenice

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Vizuelnim pregledom nije uočeno  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis) se registruje u vrlo niskoj brojnosti.

Vrlo visok procenat zaraženih biljaka bolestima upućuje na oprez u narednom periodu i preporučuju se redovni obilasci useva da bi se na vreme sagledalo zdravstveno stanje biljaka.

RC Vrbas će i u narednom periodu pratiti prisustvo biljnih bolesti o čemu će izvestiti na ovom portalu.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja, 5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 60% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 30% biljaka, rđe ječma (Puccinia hordei) na do 6% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka.

simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti ječma

Trenutno zdravstveno stanje useva ječma je rezultat povoljnih meteoroloških uslova koji su vladali tokom jeseni i zime a koji su bili povoljni za razvoj i širenje bolesti lista, kao i primenjene agrotehnike i korišćenja azotnih đubriva.

Vizuelnim pregledom nije registrovano  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis) je uočeno u vrlo niskoj brojnosti.

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, međutim prikazano zdravstveno stanje useva ukazuje na veliki oprez i budnost u narednom periodu kako bi se na vreme zaštititili usevi i sprečio razvoj bolesti.  

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja, 4 do 5 sekundarna stabla razvijeno (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 16% biljaka i rđe ječma (Puccinia hordei) na do 3% biljaka, dok simptomi sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) nisu registrovani.

simptomi mrežaste pegavosti ječma

Takođe, registrovano  je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) se registruje u vrlo niskoj brojnosti.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  od 3 do 5 stabla razvijeno (BBCH 23-25) .

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice se, u poređenju sa prethodnim pregledima, registruje povećanje broja biljaka sa simptoma bolesti.  Simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) uočeni su na do 38 % biljaka. Simptomi lisne rđe pšenice (Puccinia recondita), na jednoj od parcela na kojima su vršeni pregledi, uočeni su na 45% biljaka, dok je na ostalim pregledanim parcelama procenat biljaka sa simptomima navedenog patogena dosta niži. Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), registrovani su na jednom lokalitetu i to na do 35% biljaka.

simptomi pepelnice

simptomi rđe lista pšenice

Takođe, tokom pregleda pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na do 5% biljaka.

Prisustvo poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljskih voluharica ( Microtus arvalis ) registrovano je u niskoj brojnosti.

aktivne rupe od poljskih glodara

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi početka bokorenja, 3-4 sekundarna stabla razvijeno (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 15% biljaka, dok simptomi  sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) i rđe ječma (Puccinia hordei) nisu uočeni.

simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti ječma

Takođe, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 35% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno. Prognozirano hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) nije registrovano.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Zdravstveno stanje pšenice

 Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  3 - 4 stabla razvijeno (BBCH 23-24).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice, u poređenju sa prethodnim pregledom (23.11.2022.), uočeno je povećanje procenta biljaka sa simptomima bolesti. Simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis), su uočeni na 5-35 % biljaka, simptomi lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na 5- 15% biljaka, a simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici na do 30% biljaka. Intenzitet zaraze bolestima se dosta razlikuje i zavisi od datuma setve, lokaliteta, sortimenta i primenjenih agrotehničkih mera.

simptomi pepelnice na pšenici

simptomi sive pegavosti lista pšenice

simptomi rđe pšenice

Tokom pregleda useva pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae).

U usevima ozime pšenice, registrovane su pojedinačne aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus), koji su počeli naseljavanje na strninama, a kolonije i ulazni otvori poljske voluharice (Microtus arvalis) za sada nisu registrovani.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.
Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  2-3 stabla razvijeno ( BBCH 22-23 ).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovani su simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis), na do 9 % biljaka, lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 2% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici nisu registrovani.

simptomi pepelnice

simptomi rđe pšenice

Takođe, tokom pregleda pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na pojedinačnim biljkama.

U usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) .

Hemijske mere se ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi početka bokorenja, 2-3 sekundarna tabla razvijeno (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 45% biljaka.

simptomi mrežaste pegavosti

Simptomi mrežaste pegavosti pojavljuju se na listovima, kao duguljaste ili eliptične pege, mrke boje, koje mogu biti pojedinačne ili se spajaju između sebe. Kasnuje se u okviru njih uočavaju tamne linije, koje liče na mrežu. Oko formiranih pega javlja se hloroza. Gljiva se prenosi semenom i zaraženim biljnim ostacima.

Ovaj patogen se javlja svake godine, u različitom intenzitetu, u zavisnosti od osetljivosti sorti, količine infektivnog potencijala i uslova sredine (vlažno i prohladno vreme odgovara patogenu).

U usevima ječma, nisu registrovani simptomi  sočivaste pegavosti ječma, (Rhynchosporium secalis), pepelnice žita (Erysiphae graminis) i rđe ječma (Puccinia hordei)

Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), na do 8% biljaka. Prognozirano hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) nije uočeno.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi rasta stabljike, do prvog kolenca (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledima useva  pšenice,  registruju se simptomi bolesti uglavnom na starijim listovima, i to:

-        Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), na 5 do 64%  biljaka,

-        Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis), na 3 do 53% biljaka

-        Simptomi rđe pšenice (Puccinia recondita), na pojedinim parcelama na do 6% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae), u niskim brojnostima. Prisustvo cikada (Cicadellidae), u usevima strnih žita nije registrovano. Registruju se i položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

Sledeće nedelje se očekuje ulazak biljaka u fazu drugog kolenca kada se i preporučuje pregled na prisustvo biljnih bolesti.

Epidemijski prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa simptomima bolesti u fazi drugog kolenca.

simptomi pepelnice

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze  u različitim fazama bokorenja. Ječmovi se nalaze u fazi formirano 6-7 sekundarnih stabala (BBCH 26-27), a pšenice se nalaze u fazi formirano 5-6 sekundarnih stabala (BBCH 25-26).

usev pšenice

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice,  registruju se simptomi bolesti, u različitom intenzitetu napada, u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera i sortimenta. Simptomi bolesti se registruju i dalje samo na donjim listovima.

U usevima ječma,  vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 52% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 44% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka.

U usevima pšenice, vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 24% do 64% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na od 20% do 44% biljaka i rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 4% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae),u niskim brojnostima. Prisustvo cikada (Cicadellidae) u usevima strnih žita nije registrovano.

Takođe, u usevima ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara u niskom intenzitetu napada. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima kontinuiran pregled useva strnih žita, radi utvrđivanja njihove brojnosti i momenta primene rodenticida. Kritične brojnosti glodara, kada se primenjuju registrovani rodenticidi možete pogledati u prilogu od 10.3.

početni simptomi rđe i sive pegavosti pšenice

siva pegavost lista pšenice

mrežasta pegavost ječma

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja stnih žita.

1 - 10 Next