Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi rasta stabljike, do prvog kolenca (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledima useva  pšenice,  registruju se simptomi bolesti uglavnom na starijim listovima, i to:

-        Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), na 5 do 64%  biljaka,

-        Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis), na 3 do 53% biljaka

-        Simptomi rđe pšenice (Puccinia recondita), na pojedinim parcelama na do 6% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae), u niskim brojnostima. Prisustvo cikada (Cicadellidae), u usevima strnih žita nije registrovano. Registruju se i položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

Sledeće nedelje se očekuje ulazak biljaka u fazu drugog kolenca kada se i preporučuje pregled na prisustvo biljnih bolesti.

Epidemijski prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa simptomima bolesti u fazi drugog kolenca.

simptomi pepelnice

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze  u različitim fazama bokorenja. Ječmovi se nalaze u fazi formirano 6-7 sekundarnih stabala (BBCH 26-27), a pšenice se nalaze u fazi formirano 5-6 sekundarnih stabala (BBCH 25-26).

usev pšenice

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice,  registruju se simptomi bolesti, u različitom intenzitetu napada, u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera i sortimenta. Simptomi bolesti se registruju i dalje samo na donjim listovima.

U usevima ječma,  vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 52% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 44% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka.

U usevima pšenice, vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 24% do 64% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na od 20% do 44% biljaka i rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 4% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae),u niskim brojnostima. Prisustvo cikada (Cicadellidae) u usevima strnih žita nije registrovano.

Takođe, u usevima ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara u niskom intenzitetu napada. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima kontinuiran pregled useva strnih žita, radi utvrđivanja njihove brojnosti i momenta primene rodenticida. Kritične brojnosti glodara, kada se primenjuju registrovani rodenticidi možete pogledati u prilogu od 10.3.

početni simptomi rđe i sive pegavosti pšenice

siva pegavost lista pšenice

mrežasta pegavost ječma

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja stnih žita.

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području RC Vrbas, izvršen je vizuelni pregled semenskih i merkantilnih pšenica sa nekoliko lokaliteta. Pšenice se trenutno nalaze u fenofazi razvoja po BBCH skali 73 (rana mlečna zrelost).  Pregledom je registrovano prisustvo sive pegavosti lista pšenice , Septoria tritici, pepelnice na stablu i listovima, Erysiphae spp. Rđa pšenice, Puccinia striiformis. registrovana je u netretiranom delu ogleda. 

Prikaz procenata obolelih biljaka na proizvodnim parcelama:

Datum Lokalitet Sorta Septoria spp.  %  biljaka sa simptomom Erysiphae spp. %  biljaka sa simptomom Puccinia spp. %  biljaka sa simptomom
31.5.2017. Srbobran NS 40 S 10 20 0
31.5.2017. Srbobran RENESANSA 0 15 0
31.5.2017. Srbobran EVROPA 0 25 0
31.5.2017. Srbobran ZVEZDANA 0 5 0
31.5.2017. Srbobran ILINA 0 15 0
31.5.2017. Srbobran POBEDA 0 0 0
31.5.2017. Srbobran NATAŠA 10 0 0
31.5.2017. Srbobran FUTURA 15 0 0
31.5.2017. Srbobran SIMONIDA 0 0 0
3.6.2017. Vrbas FARMER 10 10 0
1.6.2017. Bečej SOFRU 0 0 0
1.6.2017. Bečej INGENIO 0 0 0
1.6.2017. Bečej JULIE 0 0 0
1.6.2017. Kula NS 40 S 0 0 0
1.6.2017. Kula FALADO 0 0 0
1.6.2017. Kula ILICO 0 0 0
 
Monitoringom sortnih ogleda pšenice, registrovani su simptomi rđe pšenice, Puccinia striformis, na sorti Komarom, na 10% biljaka( prvi simptomi rđe pšenice na ovoj sorti,registrovani su tek 25.5) . Tokom ranijih vizuelnih pregleda, simptomi rđe nisu uočeni.
 
NETRETIRANI DEO SA SIMPTOMIMA RĐE PŠENICE
TRETIRANI DEO PŠENICE ISTE PARCELE
 
Zdravstveno stanje strnih žita
Na području RC Vrbas, strna žita se nalaze u fazi od razvijena dva lista do faze bokorenja-razvijena tri sekundarna stabla (12 - 23 BBCH). Na pregledanom usevu ječma, sorta Bosut, prisutni su početni simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 60% pregledanih biljaka. Na usevima pšenice registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 20 do 40% biljaka. Na svim usevima pšenice i ječma registruju se  izmrzavanje vršnih delova listova kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu.
 

Usev/sorta

Lokalitet

BBCH skala

Datum setve

% NAPADNUTIH BILJAKA

Ječam/Bosut

Lipar

23

30.9.2016.

60 % Pyrenophora teres

Pšenica/Zvezdana

Srbobran

12

30.10.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Ilina

Srbobran

12

19.11.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Evropa

Srbobran

13

5.11.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Renesansa

Srbobran

15

20.10.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Farmer

Vrbas

23

15.10.2016.

40%

Septoria tritici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ječam Bosut, Lipar

pšenica, Zvezdana, Srbobran

Sortni ogled pšenice, lokalitet Zmajevo
 

Usev/lokalitet

Datum ocitavanja

Sorta

BBCH

procenat napadnutih listova prvog kolenca

procenat napadnutih listova drugog kolenca

 

 

 

 

Septoria tritici

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Amicus

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

15

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Apache

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Basmati

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Calisol

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Carica

32 - Drugo kolence je najmanje 2 cm iznad prvog.

5

0

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Farmer

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Hy Biz

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

5

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Merkur

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

25

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Mila

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Modern

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Nafora

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

nikol

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Obala

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

10

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Toskani

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Vizeljka

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

10

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Pobeda

32 - Drugo kolence je najmanje 2 cm iznad prvog.

5

0

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Ratarica

32 - Drugo kolence je najmanje 2 cm iznad prvog.

10

0

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Simonida

32 - Drugo kolence je najmanje 2 cm iznad prvog.

5

0

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Sofru

32 - Drugo kolence je najmanje 2 cm iznad prvog.

0

0

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Cellule

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Usev/lokalitet

Datum ocitavanja

Sorta

BBCH

procenat napadnutih listova prvog kolenca

procenat napadnutih listova drugog kolenca

 

 

 

 

Septoria tritici

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Amicus

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

15

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Apache

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Basmati

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Calisol

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Carica

32 - Drugo kolence je najmanje 2 cm iznad prvog.

5

0

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Farmer

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Hy Biz

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

5

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Merkur

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

25

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Mila

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Modern

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Nafora

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

nikol

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Obala

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

10

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Toskani

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Vizeljka

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

10

/

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Pobeda

32 - Drugo kolence je najmanje 2 cm iznad prvog.

5

0

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Ratarica

32 - Drugo kolence je najmanje 2 cm iznad prvog.

10

0

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Simonida

32 - Drugo kolence je najmanje 2 cm iznad prvog.

5

0

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Sofru

32 - Drugo kolence je najmanje 2 cm iznad prvog.

0

0

Pšenica/Zmajevo

5.4.2016

Cellule

31 - Prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

0

/

 
Ogled je posejan 10.11. 2015. Od simptoma prouzrokovača bolesti lista, za sad prisutni samo simptomi Septoria tritici, na nekim sortama. RC Vrbas nastaviće sa vizuelnim pregledima  sorti   pšenice.
Zdravstveno stanje  netretiranih useva pšenice

Vizuelnim pregledom nekih sorti pšenice, kod koje nije primenjen tretman fungicidima, uočeni su simptomi paleži klasa, Fusarium spp. ,rđe , Puccinia spp., pepelnice, Erysiphae graminis, kao i prisustvo kolonija vaši, Aphididae spp, žitne stenice Eurigaster spp.

početni simptomi rđe pšenice

simptomi rđe na zastavičaru

izgled zaraženog dela useva, bez tretmana, Puccinia spp.

uredospore Puccinia spp.

Aphididae spp.

kolonije lisnih vaši na klasu pšenice

Eurigaster spp.

klas posle ishrane žitnih stenica

simptomi pepelnice na pšenici

simptomi paleži klasa , Fusarium graminearum

konidije, Fusarium graminearum