Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Aktivnost obične kuškine buve (Cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš, registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 67 i početak piljenja larvi.

 

jaja kruškine buve      jaja i larva

 

Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.

Aktivnost kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi kraja bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš,  registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 22 i početak piljenja larvi.

 

larva kruškine buve

 

Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi.
 
RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.
Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka na lokalitetu Horgoš, utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (00- BBCH).

 

Pregledom od 07.02.2019.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 8,5.

 

imago kruškine buve

 

Nije registrovano prisustvo jaja ove štetočine.

 

RCSenta nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Aktivnost krukine buve

Pregledom zasada krušaka u Horgošu utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi kraj bubrenja pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom od 04.04.2018.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 20 %, položena jaja u indeksu napada od 66,5%.

Registrovan je tek početak piljenja larvi u indeksu napada od 1,5%.

 

ispiljena larva 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Senta će signalizirati vreme za tretman.

 

Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka u Horgošu utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi od početka do kraja bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH).

 

Pregledom od 28.03.2018.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 36,5% i položena jaja u indeksu napada od 60%.

Početak piljenja larvi još nije registrovano.

 

jaja na mladaru

 

RC Senta dalje prati aktivnost kruškine buve.

Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka u Horgošu utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (00- BBCH skale).

Pregledom od 08.01.2018.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 24,5%. Vremenske prilike tokom ove zime, uticale su na konstantno prisustvo ove štetočine u zasadima.

Polaganje jaja još nije počelo.

 

imaga kruškine buve

RC Senta dalje prati aktivnost ove štetočine.

Aktivnost kruškine buve

Pregledom stabala krušaka u Horgošu  ( Konferans, Abata fetel, 55 -59 BBCH skale; vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni; većina cvetova je sa formiranim krunićnim laticama, koje formiraju cvetnu ložu ), ove nedelje je registrovan indeks napada  larvi kruškine buve ( Cacopsylla pyri ) od 18 % ( mlađi larveni stadijumi L1-L3) i 9 % ( starije larve L4-L5), jaja su nađena u indeksu napada od 37%, a imaga od 2%. Piljenje larvi je u toku , a traje još i polaganje jaja zimske generacije.

imago u toku polaganja jaja

 

jaja na listu

 

mlađi larveni stadijumi

 

starija larva

 

Zbog cvetanja kruške sad se ne preporučuje hemijska zaštita insekticidima, već  u precvetavanju sa preparatom na bazi abamektina Abastate ili Vertimec 018EC (0,15%) uz dodatak okvašivača.

Aktivnost kruškine buve

Pregledom stabala krušaka u Horgošu utvrđeno je da se zasadi nalaze u fenofazi od sredine do kraja bubrenja lisnih pupoljaka; 02-03 BBCH.

U voćnjaku gde se prati ova štetočina (sorta Abata Fetel) , ove nedelje je registrovano da obična kruškina buva i dalje polaže jaja, sveža i starija jaja su nađena u indeksu napada od 38%.  Zbog hladnijeg vremena u proteklom periodu aktivnost kruškine buve je bila smanjena, te su brojnosti  jaja i imaga slične već dve nedelje. Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovno piljenje larvi, kad će se i dati signal za tretman. Registrovan je tek početak piljenja larvi.

 

tek ispiljena larva

Aktivnost kruškine buve

Pregledom stabala krušaka u Horgošu utvrđeno je da se zasadi nalaze u fenofazi početka bubrenja lisnih pupoljaka ; 01 BBCH skale)

U voćnjaku gde se prati ova štetočina ( sorta Abata Fetel ) , ove nedelje je registrovan nastavak polaganja jaja kruškine buve u indeksu napada od 32%, dok su imaga nađena u indeksu napada od 4%. Zbog hladnijeg perioda aktivnost kruškine buve je smanjena, brojnost jaja i imaga slična kao prošle nedelje, prosečan broj jaja po grančicama iznosi oko 10 komada, koja su u većini starija, ali ima i dosta sveže položenih. Početak piljenja se očekuje za par dana.

 

jaja na grančici

 

imago koji polaže jaja

 

Zasad ne treba preuzeti hemijske mere. RCSenta dalje prati aktivnost ove štetočine.

Aktivnost kruškine buve

Pregledom stabala krušaka u Horgošu utvrđeno je da se zasadi nalaze se u fenofazi mirovanja ; 00- BBCH skale)

U voćnjaku gde se prati ova štetočina ( sorta Abata Fetel ) ,registrovana je dalja aktivnost imaga kruškine buve u indeksu napada od 6,5%.

U toku je početak polaganja jaja, indeks napada iznosi 9% .

 

 sveža jaja                                 sveža jaja pod lupom

Trenutna temperaturna akumulacija iznosi 45 CDD ( stepen dana ).

RCSenta dalje prati aktivnost kruškine buve.

1 - 10 Next