Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na terenu RC Senta, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii), čiji monitoring se vrši izlovljavanjem klopkama. Ovo je nova štetočina u našoj zemlji, ali već ozbiljno preti proizvodnji maline i kupine. Napada voćne vrste sa tankom pokožicom, koje su najosetljivije u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza...). Napada zdrave plodove, jer ženka sa izrazito čvrstom testerastom legalicom lako zaseca pokožicu ploda i unutra ubacuje jaja. Embrionalni razvoj traje od par sati do 3 dana, nakon čega se larve  hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

mužjak

 

larva

 

lutke

 

Ova vrsta ima širok temperaturni opseg za svoj razvoj, a može da razvije do 15 generacija godišnje, te predstavljaće ozbiljan problem u budućnosti.

Na lokalitetu Ostojićevo, u malinjaku, već su registrovane štete od ove voćne mušice.

 

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta

klopka

- skraćivanje intervala branja plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

- obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona, jer u protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.