Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Usevi ili zasadi
Prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima paprike na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji Topličkog okruga, usevi paprike  na otvorenom se u zavisnosti od lokaliteta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-85). 

Na pojedinim lokalitetima, u usevima paprike, , gde nisu na vreme sprovedene preporučene hemijske mere  zaštite, vizuelnim pregledom  registrovano je prisustvo larvi kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 19 % pregledanih biljaka, kao i oštećenja na plodovima paprike, nastalih usled ishrane larvi navedene štetočine.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je jedna od najznačajnijih štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. Polifagna je štetočina, kod nas najviše štete nanosi usevima kukuruza i paprike.

 Navedena štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.  Leptiri su  aktivni u večernjim satima i noću, svetložute su do sivosmeđe boje, ženke su svetlije i krupnije od mužjaka koji su sitniji i tamnije boje. Posle parenja ženke polažu jaja u gomilicama, na naličju listova, uglavnom uz glavni nerv lista. 

Nakon polaganja jaja, posle određenog perioda dolazi do piljenja larvi, koje u usevima paprike pričinjavaju značajne štete jer ubušivanjem u plodove paprike, se hrane mesom ploda, pri čemu plodovi  gube na tržišnoj vrednosti, a na mestima oštećenja svojim ubušivanjem larve otvaraju put za naseljavanje i razvoj različitih gljiva prouzrokovača truleži ploda, čime se štetnost dodatno uvećava..

Let kukuruznog plamenca se na teritoriji Topličkog okruga prati se putem svetlosne lovne lampe na lokalitetu Glašinac.

Sa ciljem zaštite useva paprike od navedene štetočine, kao i od drugih štetnih organizama, RC Prokuplje je objavilo više preporuka koje možete pogledati
.

Sovica gama (Autographa gamma) u usevu paprike

Na teritoriji delovanja RC  Prokuplje  usevi paprike na otvorenom se nalaze u različitim fazama razvoja listova do početka formiranja sporednih stabala (BBCH 16- 22).

Vizuelnim pregledom useva paprike, na više lokaliteta registrovano je prisustvo  jaja sovice gama (Autographa gamma) na naličju listova.

Sovica gama je polifagna štetočina koja je u našim uslovima redovno prisutna u paprici, duvanu, kupusu, krompiru, lucerki i dr.

Ženka navedene štetočine polaže jaja uglavnom na naličje listova gajenih biljaka. Jedna ženka može položiti oko 500 jaja, najčešće pojedinačno, ili najviše do 3 jajeta na jednom mestu. Embrionalno razviće traje 3-7 dana, u zavisnosti od temperature.

Štete na lišću prave larve svojom ishranom. 

S obzirom da im je potrebna veća vlažnost vazduha u prvoj fazi razvoja larvi, posebnu pažnju na prisustvo ove štetočine treba posvetiti u usevima koji se navodnjavaju.

Na teritoriji Topličkog okruga aktuelna je zaštita paprike od štetočina, te se hemijske mere zaštite sa ciljem njihovog suzbijanja mogu pogledati na sledećem
.

Prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevu paprike

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom useva paprike utvrđeno je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 1 % biljaka.

Ova štetočina je polifagna, migratorna  vrsta, koja može da nanese velike štete na plodovima povrća, soji, duvanu, suncokretu, kukuruzu i drugim biljnim kulturama. Veoma je značajna štetočina u proizvdnji paprike, a najveće štete prave larve  koje svojom ishranom oštećuju plodove paprike i unutrašnjosti se hrane generativnim organima. Ovakvi plodovi gube tržišnu vrednost. Otvori na plodovima nastali ishranom larvi, otvaraju put za infekciju fitopatogenih gljiva i bakterija, što može dovesti do potpunog propadanja plodova, samim tim i do smanjenja prinosa.

S obzirom da se  vizuelnim pregledima useva paprike registruju niske brojnosti položenih jaja, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem navedenog štetnog organizma, i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Prisustvo jaja sovice gama (Autographa gamma) u usevu paprike

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi paprike na otvorenom se nalaze u fazi od  9 i više listova razvijeno do početka formiranja sekundarnih stabala (BBCH 19-22).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo  jaja sovice gama (Autographa gamma) na 2-5% biljaka.

Sovica gama je polifagna štetočina koja je u našim uslovima redovno prisutna u paprici, duvanu, kupusu, krompiru, lucerki i dr.

Ženka sovice gama polaže jaja uglavnom na naličje listova gajenih biljaka. Može položiti oko 500 jaja, najčešće pojedinačno, ili najviše do 3 jajeta na jednom mestu. Embrionalno razviće traje 3-7 dana, u zavisnosti od temperature.

Najzanačajnije štete na lišću prave larve prve generacije, jer su biljke tada mlade i može doći do golobrsta na delu površine gde se hrane. Kako im je potrebna veća vlažnost vazduha u prvoj fazi razvoja larvi, posebnu pažnju na prisustvo ove štetočine treba posvetiti na terenima koji se navodnjavaju.

Trenutno se ne preporučuje hemijski tretman.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine u narednom periodu i ukoliko bude bilo potrebe, na vreme će signalizirati  mere zaštite.