Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Usevi ili zasadi
Prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevu paprike

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom useva paprike utvrđeno je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 1 % biljaka.

Ova štetočina je polifagna, migratorna  vrsta, koja može da nanese velike štete na plodovima povrća, soji, duvanu, suncokretu, kukuruzu i drugim biljnim kulturama. Veoma je značajna štetočina u proizvdnji paprike, a najveće štete prave larve  koje svojom ishranom oštećuju plodove paprike i unutrašnjosti se hrane generativnim organima. Ovakvi plodovi gube tržišnu vrednost. Otvori na plodovima nastali ishranom larvi, otvaraju put za infekciju fitopatogenih gljiva i bakterija, što može dovesti do potpunog propadanja plodova, samim tim i do smanjenja prinosa.

S obzirom da se  vizuelnim pregledima useva paprike registruju niske brojnosti položenih jaja, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem navedenog štetnog organizma, i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Prisustvo jaja sovice gama (Autographa gamma) u usevu paprike

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi paprike na otvorenom se nalaze u fazi od  9 i više listova razvijeno do početka formiranja sekundarnih stabala (BBCH 19-22).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo  jaja sovice gama (Autographa gamma) na 2-5% biljaka.

Sovica gama je polifagna štetočina koja je u našim uslovima redovno prisutna u paprici, duvanu, kupusu, krompiru, lucerki i dr.

Ženka sovice gama polaže jaja uglavnom na naličje listova gajenih biljaka. Može položiti oko 500 jaja, najčešće pojedinačno, ili najviše do 3 jajeta na jednom mestu. Embrionalno razviće traje 3-7 dana, u zavisnosti od temperature.

Najzanačajnije štete na lišću prave larve prve generacije, jer su biljke tada mlade i može doći do golobrsta na delu površine gde se hrane. Kako im je potrebna veća vlažnost vazduha u prvoj fazi razvoja larvi, posebnu pažnju na prisustvo ove štetočine treba posvetiti na terenima koji se navodnjavaju.

Trenutno se ne preporučuje hemijski tretman.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine u narednom periodu i ukoliko bude bilo potrebe, na vreme će signalizirati  mere zaštite.