Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima paprike na teritoriji Topličkog okruga
Prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima paprike na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji Topličkog okruga, usevi paprike  na otvorenom se u zavisnosti od lokaliteta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-85). 

Na pojedinim lokalitetima, u usevima paprike, , gde nisu na vreme sprovedene preporučene hemijske mere  zaštite, vizuelnim pregledom  registrovano je prisustvo larvi kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 19 % pregledanih biljaka, kao i oštećenja na plodovima paprike, nastalih usled ishrane larvi navedene štetočine.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je jedna od najznačajnijih štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. Polifagna je štetočina, kod nas najviše štete nanosi usevima kukuruza i paprike.

 Navedena štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.  Leptiri su  aktivni u večernjim satima i noću, svetložute su do sivosmeđe boje, ženke su svetlije i krupnije od mužjaka koji su sitniji i tamnije boje. Posle parenja ženke polažu jaja u gomilicama, na naličju listova, uglavnom uz glavni nerv lista. 

Nakon polaganja jaja, posle određenog perioda dolazi do piljenja larvi, koje u usevima paprike pričinjavaju značajne štete jer ubušivanjem u plodove paprike, se hrane mesom ploda, pri čemu plodovi  gube na tržišnoj vrednosti, a na mestima oštećenja svojim ubušivanjem larve otvaraju put za naseljavanje i razvoj različitih gljiva prouzrokovača truleži ploda, čime se štetnost dodatno uvećava..

Let kukuruznog plamenca se na teritoriji Topličkog okruga prati se putem svetlosne lovne lampe na lokalitetu Glašinac.

Sa ciljem zaštite useva paprike od navedene štetočine, kao i od drugih štetnih organizama, RC Prokuplje je objavilo više preporuka koje možete pogledati
.

Comments

There are no comments yet for this post.